זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  נקיטת הליכי הוצל"פ כנגד סרבן חוב לצורך גביית החוב

  לא אחת אנו נתקלים בתופעה של סרבני חובות אשר אינם מעוניינים לשהות להחלטות בית המשפט או לשכת הוצאה לפועל ואינם פורעים את חובותיהם. כפי שנראה מיד, לצורך אכיפת פסק הדין ופירעון החוב, אפשר המחוקק לזוכה לנקוט סנקציות שונות חלקן משמעותיות ובעלות משקל כלפי החייב במסגרת הליך גביית חובות בהוצאה לפועל על מנת שזה ידאג למלא את חובותיו.

  נקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגד סרבן חוב לצורך גביית החוב היא למעשה האפשרות המשפטית היחידה העומדת לזוכה אשר ניתן לטובתו פסק דין. באמצעות מגוון האפשרויות העומדות לרשותו והפעלתן באופן הנכון, סיכויי הצלחת פירעון החוב גדלים משמעותית. במאמר זה נראה מתי ניתן לנקוט הליכי הוצל"פ נגד חייב סרבן וכן אלו הליכים אפשר המחוקק לזוכה לנקוט נגדו.

  מתי ניתן יהיה לנקוט הליכי הוצאה לפועל כנגד חייב

  תיק הוצאה לפועל יפתח נגד חייב כאשר זה לא מילא אחר הוראות פסק דין שניתן נגדו או לאחר שהוגשה נגדו תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל או בקשה לביצוע שטר. לאחר שחלפו המועדים הקבועים בהודעת האזהרה שנשלחה לחייב (בתביעה על סכום קצוב לחייב ישנם 30 ימים לפרוע את חובו. בבקשה לאכיפת פסק דין לרוב לחייב יינתנו 20 ימים לפירעון החוב) והחייב לא טרח למלא אחר המוטל עליו, ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגדו.

  יש לשים לב כי רק לאחר שחלפו המועדים הקבועים בפסק הדין ובהודעת האזהרה שנשלחה לחייב, ניתן לפתוח בהליכי גביית החוב. כמו כן, טרם נקיטת ההליכים יש לוודא כי החייב קיבל את הודעת האזהרה שנשלחה אליו ע"י הוצאה לפועל והבין כי נפתח נגדו הליך משפטי לגביית החוב. הודעת האזהרה תשלח לחייב באמצעות לשכת הוצאה לפועל אך ניתן לשלוח לו אותה גם באמצעות עורך דין גבייה המייצג את הזוכה.

  הטלת עיקול על כספי החייב

  כפי שנראה מיד, חלק לא מבוטל מההגבלות אשר ניתן להטיל על חייב דורשות מהזוכה להמתין תקופה מסוימת ממועד מסירת האזהרה ועד להטלת ההגבלה. הטלת עיקול על כספי החייב לרבות עיקול על כספים השייכים לו הנמצאים בידי צד ג' ניתן לבצע מיד בחלוף המועד הקבוע בהודעת האזהרה שנמסרה לו. יש לוודא כי סטטוס האזהרה עודכן במערכת הוצאה לפועל כמסירה מלאה או מסירה חלקית.

  ניתן להטיל באמצעות עורך דין גביית חובות עיקולים על כספי החייב הנמצאים בחשבון הבנק שלו וכן על כספים השייכים לו הנמצאים בחברות ביטוח למיניהן או כספי חסכנות שצבר במהלך חייו ונמצאים בקופות שונות. לאחר ביצוע בקשה של עיקול כספים הנמצאים בידי החייב או בידי צד ג', ניתן לבקש מרשם הוצאה לפועל את מימוש כספים אלו.

  לחצו לקריאת המאמר ערבות אוואל – בשטר חוב ובשיקים – כל מה שצריך לדעת

  בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב

  חייב אשר אינו טורח לפרוע את חובו ואינו ממלא אחר הוראות לשכת הוצאה לפועל מסתכן בהגבלת חירותו ומתן צו עיכוב יציאה מהארץ נגדו. הגבלה זו נועדה להפעיל לחץ על החייב במטרה שיפעל לסילוק החוב וסיום הליכי הוצאה לפועל שנפתחו נגדו. מדובר בהגבלה משמעותית על חירותו של החייב אך הכרחית ונחוצה לאכיפת החלטות שיפוטיות ושמירה על החוק והסדר.

  בקשה למתן צו הבאה נגד החייב

  במסגרת הליכי גביית חובות בהוצאה לפועל ניתן לבקש מרשם הוצאה לפועל שיזמין את החייב לחקירת יכולת על מנת שניתן יהיה לברר ולעמוד על מצבו הכלכלי ויכולתו לפרוע את החוב. היה והחייב לא יתייצב לחקירת היכולת שנקבעה בעניינו, רשאי הזוכה לבקש כי יוצא לו צו הבאה. צו הבאה פירושו כי החייב ייעצר ויובא בפני רשם הוצאה לפועל.

  תנאי נוסף לבקשה למתן צו הבאה נגד החייב הוא כי יחלפו חודשיים ימים ממועד המצאת האזהרה לידיו או לחילופין חודשיים ממועד זימונו לחקירת יכולת. ככל ומדובר בחייב קטין או פסול דין, לא ניתן לבקש צו הבאה בעניינו.

  בקשה למתן הגבלות נוספות על החייב

  ישנן סנקציות נוספות בהליכי הוצאה לפועל הניתנות להפעלה נגד חייב רק בחלוף 6 חודשים ממועד מסירת האזהרה לידיו וכן גובה החוב הכספי עולה על 2,500 ₪. חייב אשר לא יפעל במסגרת זמנים זו, צפוי לעמוד תחת סנקציות נוספות אחרות אשר יופעלו נגדו על ידי הזוכה. בין הסנקציות הנוספות ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • בקשה לעיקול רכבו של החייב – בקשה זו כאמור תוגש רק בחלוף 6 חודשים ממועד מסירת האזהרה לחייב וגובה החוב עומד על יותר מ- 2,500 ₪. במקרים מסוימים ומנימוקים מיוחדים, רשאי רשם הוצאה לפועל להטיל עיקול על רכבו של החייב גם טרם יחלפו ששת החודשים וכאשר גובה החוב נמוך מ- 2,500 ₪. לאחר שירשם עיקול על רכבו של החייב, ניתן לפנות בבקשה לנקיטת הליכים מבצעיים ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לתפיסת רכבו.
  • בקשה לעיקול מטלטליו של החייב – בדומה לעיקול רכב, גם בעיקול מיטלטלין יש להמתין 6 חודשים טרם הגשת הבקשה. יש לשים לב כי בהתאם לחוק, ישנם מיטלטלין אשר אינם ניתנים לעיקול כגון תשמישי קדושה, חיות מחמד וכו'. יש לשים לב כי ניתן לבצע את הליך מכירת המיטלטלין לצורך פירעון החוב רק לאחר שחלפו 21 ימים ממועד רישום העיקול.
  • בקשה לעיקול מקרקעין השייכים לחייב – עיקול מקרקעין פירושו כל נכס השייך לחייב ורשום על שמו. את הבקשה לעיקול מקרקעין יש להגיש רק בחלוף 30 ימים מרישום העיקול והחייב עדין לא טרח לפרוע את חובו. לבקשה יש לצרף נוסח טאבו מעודכן.

  לחצו לקריאת המאמר הטלת עיקולים בתביעה כספית – מדריך לתובעים

  מה לא ניתן לעקל לחייב במסגרת נקיטת הליכי הוצל"פ

  בהמשך ישיר לנרשם לעייל הרי שישנם חפצים וכספים אשר אינם ניתנים לעיקול ע"י הזוכה במסגרת נקיטת הליכים נגד חייב בהוצאה לפועל. בין הדברים אשר אינם ניתנים לעיקול ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • מזון הנחוץ לחייב ולבני משפחתו לתקופה של 30 ימים.
  • מערכת בגדים, כלי מיטה, כלי אוכל, ציוד רפואי וכו' והכל בתנאי שכלים אלו נחוצים לחייב או לבני משפחתו המתגוררים עמו.
  • תשמישי קדושה כגון, טלית, תפילין וכו'. ככל והחוב נובע ממוצרים אלו ניתן לעקלם.
  • מיטלטלין המשמשים את החייב לצורכי עבודתו ובלבד ששווי מוצרים אלו אינו עולה על 5,000 ₪. ככל והחוב נוסע מאותם מוצרים ניתן לעקלם למרות שווים הנמוך.
  • כלים וציוד המשמשים חייב נכה לצורכי נכותו כגון קולנועית וכו'.
  • חיות מחמד.
  • מכשיר טלוויזיה ששוויו אינו עולה על 500 ₪. מכשיר טלפון ששוויו אינו עולה 150 ₪. מכונת כביסה ששוויה אינו עולה על 1,000 ₪.
  • מזונות המשולמים לחייב באמצעות צד ג'. לדוגמה אישה המקבלת קצבת מזונות מביטוח לאומי או מהגרוש שלה.
  • חלק יחסי משכר עבודתו של החייב עד לתקרה הפטורה מעיקול.
  • קצבאות וגמלאות הניתנות לחייב ע"י ביטוח לאומי.
  • קצבאות ותשלומים הניתנים לניצולי שואה.

  ללא ספק הליכי הוצאה לפועל יכולים להיות אפקטיביים נגד חייבים אשר אינם שוהים להחלטות בית המשפט ואינם טורחים לפרוע את החובות שצברו. יש לזכור כי נקיטת הליכים אלו מתבצעת בהתאם לחוק ולאחר שניתנה האפשרות לחייב לסלק את חובו.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין