זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  שיקים חוזרים- שאלות ותשובות 3

  בעל עסק האוחז בשיקים חוזרים רשאי לפתוח בהליכי גביית החוב בעצמו אך גם יכול לרכז את כל השיקים הנמצאים בידיו ולפנות לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת שזה יפעל עבורו לסילוק החוב. שיקים חוזרים הינם תשלום לכל דבר ועניין ובאמצעות הליכי גבייה אפקטיביים ניתן להביא לסילוק החוב.

  לשיקים חוזרים מעבר לכל הצרות שיגרמו לבעל החוב הם גם עלולים לחבל לו בדירוג האשראי שלו בבנק. כך למשל, חייב אשר משך שיקים ללא כיסוי וברצונו ליטול הלוואה, ספק אם יקבל את האישור הנדרש לצורך כך. כמו כן, במקרים רבים, הבנק המטפל מעביר את פרטי החייב לגופים פיננסים אחרים אשר גם הם יסמנו את החייב כלקוח בעייתי.

  כאשר צ'ק חוזר שולח הבנק לזוכה הודעה כי הצ'ק חזר. בדרך כלל, בגוף הודעת הבנק תצוין אף סיבת הביטול. לרוב מדובר באזכור קצר כגון "א.כ.מ" או "התקבלה הוראת ביטול". זוכה המעוניין לדעת קצת יותר פרטים על סיבת חזרת השיק יכול ליצור קשר עם הבנק המטפל ולברר עמו.

  חייב אשר ביודעין רושם שיק העלול לחזור מסיבה כזו או אחרת מבצע עבירה פלילית וחשוף לענישה אף במישור הפלילי. סעיף 432 לחוק העונשין קובע כי אדם המושך שיק בידיעה שהשיק לא יפרע דינו מאסר שנה או קנס כספי. למשוך שיק בידיעה שהוא אינו יפרע מהווה בהחלט מעשה לא חוקי.

  עשרה שיקים חוזרים בהחלט יכולים להוות בעיה ולגרום להגבלת החשבון. כאשר בתוך פרק זמן של שנה אדם מושך מחשבון הבנק שלו עשרה שיקים חוזרים יגדיר הבנק המטפל את חשבונו כחשבון מוגבל. שיקים חשבון מוגבל לא יכובדו על ידי הבנק ולא ניתן יהיה למשוך ממנו שיקים.

  כאשר מתברר כי הצ'ק שהפקדתם חזר יש קודם לכל להבין מה הסיבה לחזרתו. ככל ומדובר בטעות טכנית יש לפנות לבעל הצ'ק ולהסב את תשומת ליבו לטעות. סביר להניח כי בעל הצ'ק יפעל לתקנה ובכך תסתיים הפרשה. כאשר מודבר בצ'ק שחזר מסיבות מהותיות, יש לשקול נקיטת צעדים משפטיים וגביית החוב.

  צ'ק מסחרי בניגוד לצ'ק פרטי מיועד אך ורק לשימוש לחברות ועסקים. בצ'ק מסחרי קיים ספח המכיל את פרטי רישום הצ'ק לרבות מועד עריכתו ומועד פירעונו. ספח זה משמש מעקב אחרי הצ'ק בהנהלת החשבונות של העסק או החברה.

  מערכת הוצאה לפועל הינה הגוף הממשלתי הנועד לטפל במקרה של שיקים חוזרים. כאשר זוכה מעוניין לפתוח בהליך גביית החוב בגין שיקים חוזרים עליו לפנות לאחת מלשכות הוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע שטר. הליכי הגבייה עצמם לרבות ההגבלות שיוטלו על החייב יעשו אף הם בלשכת הוצאה לפועל.

  שיק ללא כיסוי יחזור כאשר בחשבון הבנק של החייב אין מספיק כסף נזיל השווה ערך לסכום הנקוב בשיק. כאשר זוכה מחזיק בשיק שחזר מסיבה של אין כיסוי, יפנה תחילה לסניף הבנק שלו ויקבל את פלט השיק המציין את סיבת חזרת השיק. לאחר מכן, רשאי הזוכה לפתוח בהליכי גביית החוב או לפנות קודם כל לחייב בבקשה לסילוק החוב.

  בראש ובראשונה כאשר שיקים חוזרים יש להבין מדוע השיקים חזרו. במידה ומדובר בתקלה הניתנת לריפוי מומלץ לפנות לבעל השיקים ולהאיר את עיניו לכך. ככל והובן כי השיקים חזרו מסיבות מהותיות כגון אין כיסוי, הרי שעל הזוכה לשקול את צעדיו בהתאם לכלים המשפטיים שהחוק מעניק לו לצורך גביית החוב.

  זוכה המחזיק בשיקים חוזרים מומלץ לו לא לשקוט על השמרים ולפעול במהירות המרבית לסילוק החוב. שיקים אשר לא יטופלו בתוך 7 שנים ממועד חזרתם יתישנו ולא ניתן יהיה לפתוח כנגדם בהליכי גביית החוב. שיקים אשר הוסבו מצד ג' תקופת ההתיישנות בגינם תהיה שנתיים ממועד חזרת השיקים.

  לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל, על הזוכה להמתין שתחלוף תקופת האזהרה שניתנה לחייב לפרוע את החוב על ידי לשכת הוצאה לפועל. בתקופת האזהרה הזוכה לא יכול לעשות דבר. ככל והחייב לא יפרע את חובות במסגרת תקופה זו או לא יעלה כל התנגדות כנגד ביצוע השטר, יוכל הזוכה לפתוח בהליכי גביית החוב  שיקים חוזרים ולבקש מרשם הוצאה לפועל להטיל על החייב הגבלות שונות.

  שיק דיגיטלי הוא שיק לכל דבר ועניין אך אינו קיים במובן הפיסי אלא יש לערוך אותו באמצעות אפליקציית הבנק. היתרון בשימוש בשיק דיגיטלי הוא העדר הצורך בנייר והאפשרות לרשום מספר שיקים למותב בו זמנית בפעם אחת. כל שיש לעשות הוא להיכנס לאפליקציית הבנק המטפל ללשונית שיק דיגיטלי ולמלא את הפרטים של המותב.

  היות ומדובר בחתימה דיגיטלית המתבצעת על גבי מסך הטלפון או המחשב, הרי ששיק דיגיטלי אינו עומד בתנאי פקודת השטרות ולא ניתן להגישו כראיה בהוצאה לפועל במסגרת בקשה לביצוע שטר. בנוסף, חשבון בנק של לקוח ששיקים דיגיטליים שלו חזרו לא יוגדר כחשבון מוגבל.

  היות ושיק דיגיטלי אינו מהווה שטר לפי פקודות הראיות הרי כששיק דיגיטלי חוזר יש לפנות לסניף הבנק בו מתנהל חשבונו של מושך השיק ולקבל אישור על חזרת השיק. באמצעות אישור זה, ניתן יהיה לפתוח כנגד החייב בהליכי גבייה בהוצאה לפועל.

  טיפול מקצועי של עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל תמיד טוב כאשר מדובר בשיקים חוזרים. יחד עם זאת, טיפול ע"י עורך דין מומלץ במיוחד לזוכה אשר צופה כי החייב יעלה טענות שונות במסגרת ההתנגדות לביצוע שטר. יש לזכור כי התנגדות לביצוע שטר תידון בבית המשפט והינה הליך משפטי לכל דבר הדורש חקירת הצדדים והפרכת הטיעונים שכנגד.

  טענת כישלון תמורה היא אחת הטענות החזקות במסגרת התנגדות לביצוע שטר שיכול לעלות החייב. כאשר התמורה לא סופקה בעד השיק הרי שהחייב יכול לתת הוראה לסניף הבנק שלו לביטול השיק. הוראה לביטול השיק תינתן לבנק בכתב ויצוין בה כל פרטי השיק.

  אמנם משבר נגיף הקורונה הגדיל את כמות השיקים חוזרים באופן גובה ביחס לתקופה הקודמת אך חשוב לזכור כי למרות זאת עדין מדובר בשיקים חוזרים על כל המשתמע מכך. בשל משבר הקורונה, אישרה ועדת חוקה ומשפט כי לא ניתן יהיה להגביל חשבון בנק בשל שיקים חוזרים. כמו כן, הוארך מועד הגשת ההתנגדות שרשאי להגיש החייב מ- 30 ימים ל- 60 ימים.

  היות ולחברה אישיות משפטית בפני עצמה מומלץ לכל בעל עסק הנוטל שיקים מחברה להחתים באופן אישי את אחד מבעליה על גב השיק. כך באופן זה, יגדל הסיכוי להימנע משיקים חוזרים וככל והשיקים יחזרו ניתן יהיה להיפרע באופן ישיר מבעל החברה החתום על גב השיקים.

  ערבות אוואל הינה ערבות היכולה להינתן על גבי השיק עצמו או על גבי שטר חוב נפרד. ערבות אוואל אינה דורשת פניה לערכאה משפטית וניתן לפתוח כנגדה בהליכי הוצאה לפועל באופן מידי. סעיף 57ב' לפקודות השטרות מציין כי ערבות זה תהיה תקפה רק אם צוין מפורשות על גבי השטר את המילים bon pour aval  או כל ביטוי אחר השווה לו.

  פעמים רבות כאשר חותמים על ערבות לאדם כזה או אחר במקרה של שיקים חוזרים לא מודעים כלל לכושר הפירעון שלו ויכולתו האמיתית לפרוע את השיקים. חייב השיקים שמשך יחזרו, עלול לסבך את הערבים שחתמו עבורו בהליכי הוצאה לפועל לרבות עיקולים על נכסיהם ורכושם.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין