זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  שיקים חוזרים- סוגיות שונות

  שיקים חוזרים ו-צ'קים חוזרים – סוגיות שונות

  מהי תמורת בת ערך בפקודת השטרות בראי שיקים חוזרים

  סעיף 26(א)(1) לפקודות השטרות מגדיר תמורת בת ערך כתמורה המספקת כדי להעמיד התקשרות פשוטה. בהתאם לסעיף זה, כל תמורה, קטנה או גדולה, המספיקה להקים התקשרות בין הצדדים תחשב כתמורה בת ערך. הלכה למעשה, כל תמורה הניתנת כנגד שיקים חוזרים מקימה התקשרות פשוטה על פי הפקודה ומקנה לזוכה אפשרות לפתוח בהליכי גביית צ'קים חוזרים בגין אי עמידה בהתקשרות שנוצרה עקב החתימה על השיק.

  גביית צ'קים חוזרים מחייב סרבן הלכה למעשה

  במקרים של חייבים סרבנים אשר אינם משתפים פעולה ואינם טורחים לפרוע שיקים חוזרים, נדרש טיפול משפטי אינטנסיבי. עורך דין צ'קים חוזרים יאתר את החייב וינסה לסלק את החוב באמצעות שיחה טלפונית. היה והחייב ימשיך בסרבנותו, יפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל ובמסגרת הליכי הגבייה ניתן יהיה לפעול נגד רכושו וחירותו באמצעים חוקיים על מנת שידאג לפרוע את חובו.

  לחצו לקריאת המאמר הטלת עיקולים בטרם המצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

  מהי טענת פרעתי בהליך גביית שיקים חוזרים

  כאשר זוכה פותח בהליכי ביצוע שטר בגין שיקים חוזרים, יכול החייב במסגרת פרק הזמן הקבוע לו בהודעת האזהרה לעלות טענות שונות כנגד הבקשה. טענת פרעתי הינה טענה נפוצה ביותר במסגרת התנגדות החייב לביצוע צ'קים חוזרים. במסגרת טענה זו, יטען החייב כי פרע את החוב בגינו הוגשה הבקשה לביצוע שטר באמצעי תשלום אחר.

  מהן הדרישות הצורניות הנדרשות מאוחז כשורה בצ'קים חוזרים כדי לגבור על טענת כישלון תמורה של בעל שיק

  על מנת שהמחזיק בשיק יוכל לפתוח בהליכי גביית צ'קים חוזרים, עליו לבדוק ולוודא כי השיק הנמצא בידיו שלם, תקין, חתום וקריא. סעיף 28(א) לפקודת השטרות מגדיר אדם האוחז כשורה בשיק כמי שאוחז בשיק כשהוא שלם ותקין לפי מראהו. אדם הנוטל שיק יוודא כי השיק שלם, תקין, רשום כהלכה וחתום ע"י בעליו. באופן זה, יוכל זוכה לגבור על טענות כאלה ואחרות שיעלה החייב במסגרת הליך גביית חובות שקים חוזרים בהוצאה לפועל.

  על מי הנטל להוכיח כי החתימה בצ'קים חוזרים אינה חתימתו של בעל השיקים

  טענת זיוף חתימת בעל השיק הינה טענה העולה פעמים רבות במסגרת הליכי גביית צ'קים חוזרים. במסגרת התמודדות עם טענה זו, נטל ההוכחה לאמיתות החתימה המתנוססת על גבי השיק מוטלת על המחזיק בשיק ולא על בעליו. מסיבה זו ועל מנת למנוע את תופעת שיקים חוזרים, מומלץ להחתים את בעל השיק על טופס נלווה לשיק בצירוף צילום תעודה מזהה שלו.

  לחצו לקריאת המאמר שיקים חוזרים- כשלון תמורה

  באלו הליכים ניתן לנקוט לאחר דחית התנגדות לביצוע שיקים חוזרים שהוגשה על ידי החייב

  היה ודחה בית המשפט את ההתנגדות החייב לבצוע שיקים חוזרים, או ניתן פסק דין לטובת הזוכה לאחר ההתנגדות, ימציא הזוכה את ההחלטה או פסק הדין ללשכת הוצאה לפועל בתוך 14 ימים ממועד מתן ההחלטה. דחיית ההתנגדות מאפשרת לזוכה להמשיך ולנקוט בהליכי גביית צ'קים חוזרים כנגד החייב במסגרת תיק ההוצל"פ שנפתח נגדו בהתאם להחלטת בהמ"ש או פסק הדין.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין