זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  פינוי דייר סרבן באופן עצמאי בראי הפסיקה

  האם ניתן לפנות דייר סרבן בכוח או לנתק לו חשמל ומים והכל בראי הפסיקה לגבי סעד עצמי של המשכיר נגד השוכר

  תהליך פינוי דייר סרבן מהמושכר יכול להיות מלווה בלא מעט תחושות כעס ורוגז. אין ספק כי דייר שאינו משלם שכירות או דייר אשר מסרב לעזוב את המושכר עם תום תקופת ההשכרה הם אחת התופעות הנפוצות אשר משכירים רבים נתקלים בהם. ניתן למנוע או לצמצם באופן ניכר את תופעת הדייר הסרבן באמצעות נקיטת פעולות הכרחיות ונחוצות טרם החתימה על חוזה השכירות אך חשוב להדגיש כי לא ניתן למנוע תופעה זו בצורה הרמטית ומלאה.
  אם כן, כיצד יש לפעול כנגד דייר המסרב לעזוב את הנכס עם תום תקופת חוזה השכירות? כיצד מתבצע הליך פינוי שוכר שלא משלם שכירות הלכה למעשה ובאיזה אופן יש לפעול. האם אפשרי לפעול בכוח כנגד הדייר הסרבן ולסלקו מהנכס בכוחות עצמנו? במאמר זה נדון בהרחבה בשאלת פינוי דייר בשכירות ונראה כיצד ובאיזה אופן מאפשר לנו החוק לפעול משפטית כנגד דייר זה.

  הסיבות האפשריות לסילוק דייר מהמושכר

  קיימות לא מעט סיבות המקימות עילה לפעול כנגד דייר ולסלקו מהנכס אשר השכיר מאיתנו בהתאם לחוזה השכירות. בין הסיבות הנפוצות לנקיטת הליך משפטי זה אפשר למצוא את המקרים הבאים:
  • הסיבה הנפוצה ביותר הינה תופעת דייר סרבן. תופעה זו באה לידי ביטוי כאשר עם תום תקופת חוזה השכירות מסרב הדייר לעזוב את הנכס ולפנותו. אין ספק כי מדובר בהחלטה מקוממת מצידו של הדייר הדורשת טיפול מהיר ויעיל. אי פינוי הנכס במועדו עלול להסב למשכיר נזקים כספיים עצומים ומשכך יש לפעול כנגד הדייר מהר ככל שניתן ויפה שעה אחת קודם.
  • סיבה נוספת היכולה להקים עילה לסילוק הדייר מהכנס היא אי תשלום דמי השכירות החודשיים. פינוי מושכר במקרה זה הינה פעולה הכרחית הנועדה להפסיק את העוול שגורם השוכר למשכיר.
  • הסבת נזק לדירה ולנכס. כאשר הדייר מסב נזק לתכולת הדירה ולריהוט הנמצא בה, בהחלט למשכיר קמה ועומדת עילה לסלק את הדייר מהנכס.

  האם ניתן לפנות את הדייר בכוח מהנכס ולסלקו? האם למשכיר עומדת זכות זו או שמא מדובר במעשה לא חוקי

  ממבט ראשון נראה כי היות ומדובר בנכס השייך לנו אין כל מניעה לפנות את השוכר בכוח מהנכס במידה והוא מסרב להתפנות או אינו משלם את הכספים שהתחייב להם. האמת היא, כי פינוי הדייר בכוח מהנכס הוא מעשה העלול לחשוף את המשכיר להליך פלילי ו/או להליך אזרחי אשר יפתח כנגדו השוכר.
  עצם העובדה כי הנכס שייך למשכיר אינו מתיר לו להיכנס לנכס ללא רשות השוכר ולהשתמש בכוח נגדו. תקיפת השוכר או שימוש נגדו בכוח עלולה לסבך את המשכיר עם הדין הפלילי והכתמת שמו. גם שימוש בכוח כנגד חפצי השוכר כגון סילוק חפציו מהדירה עלול להעמיד את המשכיר בפני תביעה אזרחית שיגיש כנגדו השוכר עקב הנזק שגרם לחפצים.
  כפי שנפסק ע"י בית המשפט לא אחת, הרי מרגע שהשוכר נכנס כדין לדירה בהתאם לחוזה השכירות, קנה הוא את הזכות להשתמש בדירה. מרגע זה למשכיר אין כל יכולת לפנותו ממנה בכוח. מסיבה זו, שימוש בכוח כנגד השוכר לצורך סילוקו מהדירה הינו מעשה פסול המסכן את המשכיר ועלול לסבכו עם רשויות החוק.
  איסור השימוש בכוח כנגד השוכר כולל גם איסור ניתוק חשמל ומים לדירה או כל פעולה אקטיבית אחרת מצידו של המשכיר אשר אינה חוקית ועלולה לגרום נזק לשוכר. כפי שנראה מיד, כאשר מעוניינים לפתוח בהליך פינוי מושכר או פינוי דייר שאינו משלם שכירות יש לעשות זאת בהתאם לחוק ועל פי הוראותיו. פעולה פיראטית אינה הצעד החכם במקרה זה ויש לנשום עמוק ולהתאזר בסבלנות עד שניתן יהיה לסלק את הדייר באופן חוקי מהנכס.

  אם החוק אינו מתיר לפעול בכוח כנגד דייר סרבן מה אם כן ניתן לעשות על מנת שהדייר יסולק מהנכס

  העובדה כי לא ניתן לפנות את הדייר בכוח מהנכס במידה והאחרון מסרב להתפנות עם תום תקופת חוזה השכירות או אינו משלם דמי שכירות אינה אומרת כי לא ניתן לעשות זאת במסגרת החוק. אמנם, הליך פינוי דייר במסגרת תביעה לפינוי מושכר עלולה לארוך מספר חודשים אך יחד עם זאת, בסופו של יום וככל והמשכיר יפעל במהירות לפינוי הדייר מהנכס, ניתן יהיה להביא לסילוקו בתוך מספר חודשים בודדים.
  הליך תביעה לפינוי מושכר הינו למעשה הצעד החוקי היחיד המאפשר למשכיר לפעול כנגד השוכר ולהביא בסופו של יום לפינוי המושכר. לאחר קבלת פסק הדין, יוכל המשכיר לפנות ללשכת הוצאה לפועל בהליך הנקרא אכיפת פסק דין ולהביא לסילוק השוכר מהנכס בכוח ובמסגרת החוק. נטילת החוק לידיים על ידי השוכר וסירובו לפנות את הנכס אינה אומרת כי גם המשכיר רשאי לעשות זאת ולפעול כנגדו בכוח.
  ככל ולמרבה הצער נתקל המשכיר בתופעת פינוי דייר סרבן וברצונו לפנותו מהמושכר, עליו לפנות לערכאה המשפטית המתאימה. ככל והדייר הסב אף נזק למושכר בתקופת שהייתו בדירה, ניתן לאחר סיום הליך תביעה לפינוי מושכר לשקלל את מלוא הנזקים שגרם ולפתוח כנגדו בתביעה אזרחית מתאימה.

  ניתן לצמצם באופן משמעותי את תופעת הדייר הסרבן אם רק במהלך החתימה על חוזה השכירות ינקטו כל הצעדים המתבקשים לבדיקת מצבו הפיננסי של השוכר כגון אספקת ערבים, שיק ביטחון וכו'. תופעת דייר סרבן שאינו מעוניין לפנות את הדירה הינה תופעה נפוצה אשר משכירים רבים נאלצים להתמודד עמה, יש לשמור על קור רוח ולא לאבד את העשתונות. פינוי הדייר יעשה אך ורק במסגרת החוק ולא חלילה באמצעות פעולה פיראטית.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין