זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  עורך דין גבייה ו-גביית חובות שאלות ותשובות 1

  תוכן עניינים

   

  עורך דין גבייה ו-גביית חובות – שאלות ותשובות 1

   

  מתי אתה יכול לתבוע ריבית על החוב שלך?

  ריבית בגין חוב כספי שנוצר חלה ממועד היווצרות החוב ותלך ותגדל בהתאם לגובה הקרן עד לסילוקו. זוכה אשר מעוניין לפתוח בהליכי גביית חובות בהוצאה לפועל בגין חוב כספי, רשאי לכלול בתביעת החוב שיגיש אף שיעור הרבית שהתווספה לקרן החל ממועד היווצרות החוב ועד לפתיחת תיק הגבייה בהוצאה לפועל.

  איך אני יכול לאתר אדם שחייב לי כסף?

  איתור חייב מתחיל בראש ובראשונה באמצעות כתובת מגוריו המעודכנת במשרד הפנים. ניתן להוציא ממשרד הפנים רשימת כתובות עדכנית של חייב ולהשיגו באחת מכתובות אלו. ככל ומדובר בחייב מתחמק אשר עקבותיו נעלמו, ניתן לשכור חוקר פרטי אשר יפעל באמצעות הכלים העומדים לרשותו לאיתור החייב ומסירת המסמכים המשפטיים לידיו.

  לחצו לקריאת המאמר מדוע עלינו לפנות אל עורך דין גביית חובות? 

  מישהו חייב לי כסף אבל אין לי הוכחה לכך?

  ככלל, תביעה המוגשת לבית המשפט תוכח באמצעות ראיות ואסמכתאות התומכות בנטען בכתב התביעה. תביעה אשר תוגש ללא כל ראיה התומכת בהוכחת היווצרות החוב הכספי, עלולה להידחות. מסיבה זו, מומלץ לכל אדם המלווה כספים או מוכר בהקפה לתעד באמצעים ויזואליים ככל שניתן את העברת הכספים לחייב או את השירות הניתן לו תמורת התשלום הכספי.

  כמה עולה להגיש תביעה כספית נגד מישהו שחייב לי כסף?

  עלות תביעה כספית מורכבת ממספר גורמים שונים ומשתנה ממקרה למקרה. הגשת תביעה כספית כרוכה בתשלום אגרה הקבוע בחוק וגובהה ישתנה בהתאם לגובה החוב. כמו כן, רכיב כספי נוסף המשפיע על העלויות הכרוכות בהגשת תביעה כספית הוא תשלום שכר טרחת עורך דין גבייה. תשלום שכ"ט עורך דין יקבע בהתאם להסכמות שהגיעו הצדדים.

  מה עדיף לי לתובע או להתפשר עם החייב?

  ככלל, ככל וניתן להתפשר עם בעל הדין שכנגד מחוץ לכותלי בית המשפט ובטרם תוגש תביעה, מומלץ לעשות זאת. סיום הסכסוך הכספי במסגרת הסכם פשרה, מקנה וודאות בנוגע לתוצאות ההליך המשפטי ומבטיח את החזר החוב כולו או חלקו הגדול. ככל והליך הפשרה יגיע למבוי סתום, ניתן לפנות לאפיק המשפטי ולהגיש תביעה כספית כנגד החייב.

  איך אני יכול להגיש תביעת חוב נגד חייב או חברה שהם בהליכי חדלת פירעון?

  כאשר חייב נמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ניתן להגיש את תביעות החוב לממונה על הליכי חדלות פירעון אשר יכריע בגורל התביעה ויצרפה ליתר תביעות החוב השונות שהוגשו בתיק על ידי הנושים השונים. פירעון החוב במקרה זה יהיה על פי סדר דין קדמת הנושים בתיק.

  כמה זמן לוקח לתבוע מישהו שחייב לי כסף?

  משך זמן ניהול תביעה כספית בבית המשפט משתנה ממקרה למקרה ועלולה לארוך תקופה ממושכת. ככל והחייב משתף פעולה ומעוניין לסיים את ההליך המשפטי, משך הטיפול בתביעה יתקצר משמעותית ויעמוד על מספר חודשים בודדים. ככל והחייב אינו משתף פעולה ויש צורך בהטלת הגבלות וסנקציות אחרות, עלול ההליך לארוך חודשים ארוכים ולעיתים אף שנים.

  איך גובים חוב מכוח פסק דין בהוצאה לפועל?

  עם קבלת פסק הדין המורה לחייב לשלם לזוכה תשלום כספי ניתן לפתוח כנגדו בהליכי גביית חובות ככל ולא יעמוד בהוראות פסק הדין. במסגרת הליכי גביית חובות מלקוחות, ניתן להטיל על הלקוח הגבלות שונות כגון: עיקול מיטלטלין, עיקול על חשבון הבנק, עיכוב יציאה מהארץ והגבלה על רישיון הנהיגה. הגבלות אלו נועדו להפעיל לחץ על הלקוח לעמוד בהוראות פסק הדין ולפרוע את חובו.

  לחצו לקריאת המאמר תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל – מדריך לתובעים

  איך מגישים תביעה כספית בגין חשבוניות פתוחות שלא שולמו?

  ככל וקיימת חשבונית פתוחה אשר לא שולמה על ידי הלקוח, ניתן לפתוח בהליך גביית חובות מלקוחות באמצעות הגשת תביעה לבית משפט המוסמך לדון בתביעה לפי שוויה ומהותה. ככל ומדובר בתביעה שאינה עולה על 75,000 ₪ ניתן להגיש את התביעה בסדר דין מהיר ולצרף לכתב התביעה העתק מהחשבוניות וכן את כל המסמכים התומכים בתביעה.

  איך מגישים תביעה כספית בסדר דין מהיר?

  תביעה כספית אשר שוויה אינו עולה על 75,000 ₪ ניתן להגישה במסלול משפטי הנקרא סדר דין מהיר. הגשת תביעה במסלול זה, תכלול במסגרת כתב התביעה את כל המסמכים הרלוונטיים להוכחת התביעה. כמו כן, לכתב התביעה יש לצרף תצהיר לאימות העובדות הנטענות בתביעה וכן תצהיר גילוי מסמכים.

  מהם התנאים למתן צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב/נתבע בתביעה כספית?

  בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ הינה סעד זמני אשר בית המשפט רשאי להטיל על חייב במסגרת הליכים משפטיים. ניתן לבקש סעד זה טרם הגשת התביעה ואף לאחר מכן. ככל וקיים חשש כי הנתבע ימלט מהארץ לאחר הגשת התביעה, ניתן לבקש מבהמ"ש כי יורה על עיכוב יציאתו מהארץ. בקשה זו תוגש כאשר מדובר בתביעה כספית העולה על 50,000 ₪ וכן במקרה בו הנתבע אינו תושב חוץ.

  איך מתנהל המשפט בתביעה כספית שהוגשה בדיון מהיר?

  הליך הדיון בסדר דין מהיר מתבצע בזריזות יחסית לתביעה רגילה והוא אינו כרוך במילוי שאלונים והגשת תצהירי עדות ראשית. במועד הדיון יתייצבו בעלי הדין באולם בית המשפט ובית המשפט ישמע תחילה את התובע ולאחר מכן את הנתבע. פעמים רבות בהליך תביעה בסדר דין מהיר, מסתיימת התביעה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט. בהסכמת הצדדים, רשאי בהמ"ש ליתן פסק דין קצר ללא ניהול הוכחות על בסיס החומר שהונח בפניו.

  איך מגישים תובענה על סכום קצוב בגין חוב כספי עד לסכום של 75,000 ₪?

  תביעה על סכום קצוב תוגש כאשר בידי התובע חוזה או התחייבות בכתב מצד החייב אשר ניתן להוכיחה באמצעות חישוב פשוט ושאינה עולה על 75,000 ₪. טרם הגשת התביעה, ישלח התובע לחייב התראה בדואר רשום כי בכוונתו לפתוח כנגדו בהליכי גביית חובות. ככל והתובע מיוצג ע"י עורך דין גבייה, הרי שעו"ד רשאי לבצע את מסירת ההתראה במסירה אישית לחייב. לכתב התביעה יש לצרף את ראיה הזהב וכן את אישור משלוח דואר הרשום. ניתן להתחיל בביצוע התביעה רק לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד בו החייב קיבל את ההתראה.

  מה הם התנאים לקבלת עיקול זמני במעמד צד אחד בתביעה כספית?

  כאשר קיים חשש כי הנתבע יבצע פעולות בנכסיו או רכושו על מנת לחמוק מביצוע פסק הדין ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה להטלת עיקול זמני. באופן כללי התנאים להטלת עיקול זמני הם כדלקמן:

  1. כאשר קיימת עילת תביעה רצינית וממשית.
  2. הנזק שיגרם לתובע גדול יותר מהנזק שיגרם לנתבע אילו לא יינתן צו העיקול.
  3. קיים חשש ממשי שאי מתן צו העיקול יכביד על ביצוע פסק הדין במקרה של הברחת נכסים למשל.

  מהו נטל ההוכחה הנדרש מהתובע כדי להוכיח את תביעתו הכספית כנגד הנתבע?

  תביעה כספית עניינה הליך אזרחי ומשכך על התובע רובץ נטל הוכחת תביעתו באמצעות ראיות קבילות ומהימנות. כמו כן, על התובע לשכנע את בית המשפט כי הצדק עמו. נטל ההוכחה הרובץ על כתפי התובע הוא להוכיח את תביעתו במאזן ההסתברות למעלה מ- 50% זאת כאמור באמצעות ראיות ואסמכתאות אחרות התומכות בטענותיו.

  מה המשמעות של המשפט "חייבים ביחד ולחוד" בפסק דין בתביעה כספית?

  במקרים בהם קיימים יותר מגורם אחד האחראים לנזק בגינו הוגשה התביעה ולא ברור את מי לתבוע מבין השניים, יתבעו שני הגורמים יחד תוך ציון העובדה כי הם נושאים באחריות לפיצוי הכספי יחד ולחוד. כך גם, כאשר יינתן פסק הדין על ידי בית המשפט כאשר נתבעים יותר מגורם אחד ובית המשפט יפסוק פיצוי משותף לתובע, יקבע בהמ"ש כי הנתבעים יפצו את התובע יחד ולחוד.

  איך מגישים תביעה כספית בגין הלוואה שלא הוחזרה?

  ככל ובידי התובע קיים שטר חוב החתום בחתימת החייב ושטר זה נושא את הסכום הכספי המדויק שהחייב התחייב לפרוע הרי שניתן לפתוח בהליך גביית חובות בהוצל"פ במסגרת בקשה תביעה על סכום קצוב. ככל ולתובע אסמכתא בגין הלוואת הכספים כגון אישור העברה בנקאית לחייב, הרי שניתן להגיש תביעה כספית לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה בהתאם לשוויה ומהותה. תביעה כספית עד 75,000 תוגש במסלול תביעה בסדר דין מהיר.

  איך נקבע סכום האגרה בתביעה כספית?

  מנהל ביתי המשפט הוא הגורם המכריע בעניין קביעת גובה האגרה אשר תשולם בעת הגשת תביעה כספית. בהתאם לתקנות בית המשפט {אגרות} התשס"ז – 2007, אגרת תביעה על סכום קצוב תהיה 2.5% מערך התביעה אך לא פחות מ- 755 ₪. אגרה בגין תביעה כספית אחרת תהיה  1,701 ₪. גובה אגרות אלו משתנה משנה לשנה.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין