זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  מזה חובות אבודים ומה משמעותם מול רשויות המס

  כל בעל עסק הנותן שירות מכיר היטב את התופעה של אי קבלת תשלום עבור עבודה שביצע או שירות שנתן ובעקבות כך צבר חובות כספיים עקב התחמקויות של חייבים לשלם לו את שכרו. חובות כספיים אשר אינם מטופלים עלולים להיערם ובסופו של דבר להביא לקריסה של העסק וחיסולו. פעמים רבות, הלכה למעשה לא ניתן לגבות את החוב חרף הליכי הוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב ומשכך ניתן יהיה לפנות לרשויות המס בבקשה שיכירו בחוב כספי זה כחוב אבוד.

  חוב אבוד הוא חוב אשר לא ניתן לגבייה ועם כל הכאב והצער, בעל העסק או נותן השירות למרות כל מאמציו לגביית החוב בהוצאה לפועל, ידווח על חוב כספי זה כחוב אבוד אשר אינו ניתן לגבייה. במאמר זה נראה מהם חובות אבודים, מה הסיבות האפשריות לחובות אלו, כיצד ניתן לצמצם תופעה זו ומה משמעות החוב כלפי רשויות המיסים בישראל.

  מזה חוב אבוד ומה הגורמים לכך

  חוב אבוד הוא חוב אשר אינו ניתן לגבייה. הליך גביית חובות בהוצאה לפועל מאפשר לזוכה לנקוט בהליכי גבייה נגד חייב אשר אינו שוהה להוראות בית המשפט ואינו עומד בפסק הדין שניתן נגדו. הליך גביית חובות מלקוחות אפקטיבי, יכול לצמצם את הסיכון להיקלע לחוב אבוד אך למרבה הצער לא תמיד אפשר להימנע מכך. בין הסיבות הנפוצות  לצבירת חובות אבודים ניתן למצוא את הסיבות הבאות:

  • החייב פתח בהליך חדלות פירעון וקיבל הפטר חובות – הליך חדלות פירעון ובשמו הקודם פשיטת רגל, מאפשר לחייב לרכז את כל החובות הכספיים הקיימים לו למעט חובות שהחוק אינו מאפשר ולפתוח בגינם בהליך חדלות פירעון. בסיום הליך זה וככל והחייב יעמוד בהוראות בית המשפט והממונה, יוכל לקבל צו הפטר. צו הפטר ימחק את כל החובות הקיימים לו ובכך למעשה יצא החייב לדרך חיים חדשה אך בעל החוב, הזוכה, לא יוכל לקבל את כספו ומשכך יוכל הוא להכריז על החוב כחוב אבוד.
  • נכסיו של החייב אינם מספיקים לפירעון החוב – חייב אשר צבר חובות כספיים רבים לנושים שונים אך אין בידיו די נכסים וכספים לסילוק כל החובות עלול להעמיד את הזוכה בפני חוב אבוד שכן העדר כספים או נכסים לפירעון החוב, לא יאפשרו גבייה אפקטיבית שלו.
  • החייב נמלט לחו"ל – כאשר חייב נמלט לחו"ל ניתן באמצעות עורך דין גבייה לאתרו ולפתוח בהליכי גביית החוב במדינה אליה נמלט. יחד עם זאת, כאשר מדובר במדינה אשר אינה חתומה על אמנה בינלאומית להכרה הדדית בפסקי דין עם מדינת ישראל, הליכי הגבייה יהיו מסורבלים, קשים ויקרים. פעמים רבות מתוך שיקולי חיסכון, הזוכה יבחר שלא לגבות את החוב ומשכך יכריז עליו כחוב אבוד.
  • החייב הלך לעולמו – כאשר חייב הולך לעולמו ולא מותיר אחריו ירושה או נכסים כלשהם, לא ניתן לפרוע את החוב ולמעשה הופך החוב לחוב אבוד הלכה למעשה שאינו ניתן לפירעון.

   

  לחצו לקריאת המאמר חוק מוסר תשלומים סקירה כללית

  כיצד ניתן לצמצם את תופעת חובות אבודים

  אין ספק כי חוב אבוד הוא דבר המסב עוגמת נפש לא קטנה לבעל עסק או נותן השירות אשר ציפה לקבל את שכרו אך מסיבות כאלה ואחרות החייב בחר שלא לפרוע את חובו. אין פתרון קסמים לצמצום תופעת חובות אבודים אך יחד עם זאת, התנהגות חכמה ונבונה, יכולה לצמצם באופן ניכר תופעה זו.

  1. הקפידו לקחת מקדמה על החשבון – נכון כי מקדמה על החשבון אינה מהווה את שכר הטרחה המלא של בעל העסק עבור השירות שנתן אך יחד עם זאת, ניתן לקבוע את גובה המקדמה ובכך להבטיח כי חלק מהחוב יפרע. כמו כן, במעמד נטילת המקדמה אפשר לבחון את חוסנו הכלכלי של הלקוח. לקוח אשר יתמקח על גובה המקדמה ויעשה בעיות בתשלומה ככל הנראה גם לא יוכל לשלם את מלוא החוב עבור השירות שקיבל.
  2. ניטלו שיקים אשר גורם עצמאי בחברה ערב להם אישית – שיק אשר בעל תפקיד בחברה ערב לו אישית, יהיה קל יותר לפירעון במסגרת בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל. ככל והשיק יחזור או לא יפרע, ניתן יהיה לפתוח בהליכי גביית חובות ישירות מבעל התפקיד אשר חתם על השיק.
  3. בדקו את הלקוחות שלכם וודאו כי יש להם גב כלכלי ואינם חייבים כספים לבנקים או בעלי עסקים אחרים. לקוחות אשר מסובכים כלכלית עם מוסדות פיננסים אחרים, עלולים להעמיד גם את העסק שלכם בסכנה ולגרום לכם לצבור חובות אבודים.
  4. פנו לעורך דין גבייה משפטית ככל ונצברו לכם חובות כספיים של לקוחות. אם וכאשר נצבר לכם חוב כספי אשר אינו ניתן לפירעון בדרכים מקובלות, פנו לעורך דין המתמחה בהוצאה לפועל על מנת שיוכל לפתוח בהליכי גביית החוב באופן מידי ולהטיל על החייב את מלוא הסנקציות המשפטיות שניתן. פנייה מקדימה לעורך דין, יכולה לצמצם את תופעת חובות אבודים.

  משמעותו של חוב אבוד אל מול רשויות המס

  ספקים ובעל מקצוע אחרים במסגרת השירות הניתנים על ידם מוציאים חשבוניות מס עוד טרם קבלת תשלום כספי בפועל. במקרה בו התשלום לא ניתן בפועל, עדין יצטרך הספק לדווח לרשויות המס על החשבונית שהפיק למרות שכלל לא קיבל לידיו את התשלום הכספי. במצב דברים זה, יאלץ הספק או בעל המקצוע לשלם מיסים בגין כספים אשר כלל לא קיבל לידיו.

  אין צורך להרחיב במילים אודות הנזק הכלכלי שיכול להיגרם לספק אשר הפיק חשבונית מס, שילם מכיסו את המע"מ ומס ההכנסה הכרוכים בחשבונית זו ובסופו של יום לא קיבל את התשלום הכספי לידיו. ספק זה אם יצליח לדווח על חשבונית מס זו כחוב אבוד, יוכל להחזיר לידיו הכספים אשר שילם לרשויות המס בגין הכספים שלא קיבל.

  לחצו לקריאת המאמר גביית חובות בינלאומיים סקירה כללית

  כיצד ניתן להכיר בחוב כספי כחוב אבוד

  טרם יפנה הזוכה לרשויות המס בבקשה שיכירו לו בחוב הכספי כחוב אבוד עליו לנסות תחילה בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו לפרוע את החוב. כאשר יפנה הזוכה לרשויות המס בבקשה להכרה בחוב כחוב אבוד, עליו להצביע ולהראות כי עשה כל שביכולתו לפירעון החוב אך זה לא עלה בידיו. בהקשר זה על החייב להראות כי ביצע את הפעולות הבאות.

  • פנה לחייב באמצעות עורכי דין בדרישה לפירעון החוב אך החייב לא שהה לפניותיו ולא סילק את חובו.
  • נעשו ניסיונות לאתר את החייב אשר נמלט לחו"ל באמצעות חברות מיוחדות המתמחות באיתור חייבים אך ללא הצלחה.
  • נעשה ניסיון לבצע הליכי גביית החוב במדינה אליה נמלט החייב אך לא ניתן היה להשלים את הפעולה בשל חוסר שיתוף פעולה של הרשויות המקומיות.
  • מסמכים מאת לשכת הוצאה לפועל המעידים כי נפתח תיק גביית החוב בלשכת הוצאה לפועל אך לאור חוסר שיתוף פעולה של החייב או מסיבות כאלה ואחרות לא ניתן להמשיך בהליך גביית החוב.

  רק לאחר שהזוכה יצביע כי עשה כל שביכולתו לפירעון החוב בדרכים החוקיות המקובלות, יוכל הוא לפנות לרשויות המס בבקשה שיכירו לו בחוב הכספי כחוב אבוד. הכרה בחוב האבוד תאפשר לזוכה לקבל חזרה לידיו את הכספים אשר שילם עבור חשבוניות המס שהפיק במסגרת התקשרותו עם החייב והסחורה שסיפק לו.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין