זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  כיצד מתנהל קדם משפט בתביעה כספית הלכה למעשה ומה מטרתו

  קדם משפט הינו הליך מוכר וידוע בתביעות כספיות המוגשות לבתי המשפט השונים בישראל. במסגרת קדם משפט, יחדדו הצדדים את סלע המחלוקת הקיים ביניהם וינסו לפתור את השאלות השנויות במחלוקות. מטרת הליך זה הוא לייעל את המשפט ולצמצם סוגיות אשר אינן רלוונטיות לצורך ההליך המשפטי.

  קדם משפט הוא אחד מאבני הדרך החשובות ביותר במשפט עצמו ולא אחת יכול לסייע לצדדים לפתור את הסכסוך המשפטי עוד בשלב מקדמי זה. גם אם בסופו של דבר לא הגיעו הצדדים להבנות, הרי שלאחר ליבון הסוגיה במסגרת קדם המשפט, יבואו לדיון המשפטי ערוכים ומוכנים תוך התמקדות בסלע המחלוקות ובדברים החשובים.

  מהו הליך קדם משפט ומה מטרתו

  קדם משפט כשמו כן הוא, הליך מקדמי למשפט אשר בו ינסה בית המשפט יחד עם הצדדים לייעל את ההליך ולהכריע בסוגיות אשר אינן שנויות במחלוקת. בית המשפט אף ינסה לגשר בין הצדדים כך שניתן יהיה לסיים את התביעה במסגרת הליך זה. ניתן למנות שלוש מטרות עיקריות להליך זה:

  • ליבון עובדות אשר אינן שנויות במחלוקת והכרעה בהן – במילים פשוטת בית משפט ינסה לצמצם את סלע המחלוקת ולהכריע בנקודות אשר כל הצדדים מסכימים עליהן.
  • גילוי מסמכים או כל עניין אחר רלוונטי לתביעה – סעיף זה מתייחס לעניין ייעול התביעה והצגת כל המסמכים או דברים אחרים רלוונטיים לסיום התביעה. בית משפט ראשי לצוות על צד לתביעה להציג מסמכים אשר לטעמו רלוונטיים לקידום התביעה או לענות על שאלונים.
  • גישור בין הצדדים – במסגרת הליך קדם משפט, ינסה בית המשפט לגשר בין הצדדים ולסיים את התיק בהליך זה. צדדים אשר מגיעים לקדם משפט במסגרת תביעה משפטית בגין גביית חובות, עליהם להיות ערוכים ומוכנים לסיום התיק במסגרת הליך זה.

   

  לחצו לקריאת המאמר גביית פסק דין בהליך הוצאה לפועל הלכה למעשה

  כיצד ניתן להתכונן כראוי להליך קדם משפט

  כפי שצוין קודם לכן, מטרת קדם המשפט היא לייעל את ההליך המשפטי וללבן את סלע המחלוקת הקיים ביניהם. לעיתים, חשיפת הקלפים העומדים לאחד מהצדדים בניהול ההליך המשפטי עלול לעמוד לו לרועץ בהמשך ניהול המשפט. לכן, מסיבה זו, התייצבות לקדם משפט תעשה אך ורק באמצעות עורך דין גבייה הבקיא בסדרי הדין ויודע כיצד ובאיזה אופן לפעול בתביעה כספית.

  עורך דין הבקיא בתחום משפטי זה, יוכל לוודא כי כל החומר המשפטי הזקוק לתביעה מונח בפני בית המשפט כנדרש אך מאידך זכויות הלקוח ישמרו וקו ההגנה שלו לא יפגע. הכנה נכונה להליך קדם משפט דורשת בראש ובראשונה הכרת החומר וכן בקיאות במסמכי בי דין אשר הוגשו על ידי הצד הנגדי.

  מעבר לפן המשפטי גרידא, חשוב להכיר ולהבין כיצד המטריה המשפטית הכללית עובדת וכן מיהו השופט או השופטת הדנים בתיק. שופט פרקטי וענייני יעמוד על הסוגיות השנויות במחלוקת וינסה לפשר ולגשר בין הצדדים כך שניתן יהיה לסיים את ההליך המשפט במסגרת קדם משפט. הכנה ראויה לקדם במשפט בהקשר זה, דורשת גם מוכנות ונכונות לסיים את התיק במסגרת ההליך עצמו וכן להכיר את גבולות הגזרה מהם לא ניתן יהיה לחרוג בהליך הגישור.

  המסמכים הנדרשים להליך קדם משפט

  צדדים אשר זומנו להליך קדם משפט יצטרכו להביא עמם את החומר הרוולנטי המגבש את כתבי בי הדין שלהם. כמו כן, את המסמכים הבאים יהיה על התובע יהיה להמציא לבית המשפט עד 20 ימים לפני מועד הדיון ואילו הנתבע עד 14 ימים לפני הדיון:

  • רשימת עדים מטעם בעל הדין – במסגרת רשימה זו על בעל הדין לפרט את תוכן עדותו של העד ונחיצותו ליישוב הסכסוך. עדים בהקשר זה יכולים להיות גם עדים אשר יזומנו לצורך הגשת מסמך או ראיה אחרת הנחוצה לבירור התובענה. ככל וקיים חשש כי חשיפת פרטים אלו ישפיעו לרעה על עד מסוים, ניתן לפרט זאת בקצרה ברשימת המסמכים מבלי להזכיר את פרטיו או תוכן עדותו.
  • רשימת מסמכים מתוך תצהיר לגילוי מסמכים אשר בעל הדין מתכוון להגיש לבית המשפט כראיה מטעמו.

  ניהול הליך קדם משפט

  בתאריך ובשעה שנקבעה לצדדים, על בעלי הדין להגיע יחד עם בא כוחם לדיון כשהם ערוכים לו יחד עם החומר הרלוונטי. יש לשים לב כי לקדם משפט אין חובת התייצבות לבעלי הדין עצמם כל עוד הם מיוצגים אלא אם קבע זאת בית המשפט. במסגרת הליך זה, רשאי בית המשפט לבדוק את תקינותם של המסמכים שהוגשו, למחוק סעיפים אשר אינם רלוונטיים וכן להתיר תיקונים נדרשים.

  כמו כן, בית המשפט יברר את השאלות השנויות במחלוקת וכן יחליט בדבר מתן פרטים נוספים כגון שאלונים, תצהירים מינוי מומחים וכו'. לבית המשפט למעשה סמכות רחבה להכריע ולקבוע את המשך התביעה המשפטית כבר בשל המקדים דהיינו קדם משפט. בעלי הדין יצטרכו למסור לבית המשפט את גרסתם לאירוע התביעה, השאלות אשר קיימת הסכמה לגביהן ושאלות השנויות במחלוקת.

  לחצו לקריאת המאמר עורך דין גבייה – האם עורך דין באמת יכול לגבות עבורך את הכסף שמגיע לך?

  ההשלכות של הליך קדם משפט

  ההחלטות אשר ייקבעו במסגרת הליך קדם משפט יש בהן כדי להשליך על התביעה כולה. במסגרת קדם משפט, רשאי בית המשפט לאחר ששמע את הצדדים, עיין בחומרים המונחים בפניו ובירר את השאלות השנויות במחלוקת, לקבוע את הדברים הבאים:

  • ליתן פסק דין בתובענה לרבות פסק דין חלקי בעובדות אשר אינן שנויות במחלוקת.
  • לקבוע את סדרי הדין בשמיעת התביעה וכן סדר פעולות שונות אחרות. בית המשפט רשאי לקבוע אלו נושאים מהתביעה ישמעו יחד ואלו נושאים בנפרד.
  • למחוק את התביעה על הסף. ככל ובית המשפט ראה כי מדובר בתביעה חסרת בסיס וסיכוי, רשאי הוא למחוק אותה.
  • לקבוע כל הוראה אחרת אשר לטעמו יש בה כדי להקל על הדיון ולפשט אותו. מטרת קדם משפט כאמור היא לייעל את ההליך המשפטי ולסיימו באופן מהיר ונכון ככל שניתן.

  דגשים מרכזיים לעניין הליך קדם משפט

  היות והליך קדם משפט מטרתו לייעל את ההליך המשפטי ולצמצם את השאלות השנויות במחלוקת, לבית המשפט ישנן סמכויות רחבות ושיקול דעת רחב היקף בגיבוש המשך ניהול התביעה לאחר מכן. לרוב, המותב המשפטי הדן בהליך קדם משפט לא יהיה המותב אשר ישמע את התביעה עצמה. במסגרת קדם משפט, בית משפט רשאי לקבל החלטות משמעותיות באשר לגורלה של התביעה. בית המשפט רשאי להורות על מתן שאלונים, גילוי צווים, מחיקת חלק מעובדת כתב התביעה וכו'.

  בתיקים רבים, טרם תשמע התביעה לגופו של עניין, יתקיימו מספר הליכי קדם משפט ורק לאחר מכן יעבור התיק למסלול של שמיעת ראיות. ככלל, קביעה משפטית כלשהי או הסכמה של הצדדים לגבי ממצא כלשהו במסגרת הליך קדם משפט, יחייב אותם לגבי המשך ההליך ולא ניתן יהיה לדון בו פעם נוספת אלא מטעמים מיוחדים.

  ללא ספק קדם משפט הוא הליך מרכזי וחשוב בניהול תביעה כספית בבית המשפט. תביעות רבות מסתיימות במסגרת הליך זה וכלל אינן מגיעות לשלב הוכחות. צד אשר יגיע ערוך ומוכן לקדם המשפט, יוכל להעביר הן לבית המשפט והן לצד שכנגד את עמדותיו והראיות העומדות לרשותו באופן המדויק ביותר כך שכל הכרעה או קביעה שתתקבל סיכויי הצלחתו יהיו גבוהים.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין