זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  חקירת יכולת בהוצאה לפועל על מנת לגבות חוב הלכה למעשה

  הליכי הוצאה לפועל הינם מגוונים ורבים ויש להכירם על מנת שניתן יהיה לייעל אותם באופן אקטיבי. במסגרת הלכי גביית חובות בהוצאה לפועל, לחייב עומדות מספר אפשרויות להתמודד עם החוב הכספי שצבר לחובתו כאשר אחת מאפשרויות אלו היא לבקש חקירת יכולת במטרה להציג בפני רשם הוצאה לפועל את מצבו הכלכלי הגרוע והעדר יכולתו לעמוד בתשלום החוב.

  כאשר חייב מבקש להתייצב לחקירת יכולת בעניין מצבו הכלכלי הרי שיש להתכונן לחקירה זו על מנת שניתן יהיה לדחות את בקשתו ולשכנע את רשם הוצאה לפועל כי אין מקום להיעתר לבקשה ועל החייב לעמוד בכל הוראות פסק הדין שניתן בעניינו.

  חקירת יכולת מהי ומתי תתקיים

  חקירת יכולת הינה הליך בירור מצבו הכלכלי של החייב ויכולתו לעמוד בתשלום החוב שנפסק נגדו. במסגרת חקירת יכולת, יברר רשם הוצאה לפועל את מצבו הפיננסי של החייב, יכולתו לעמוד בתשלומים וכן דברים נוספים כגון נסיעותיו לחו"ל, כספים ונכסים המוחזקים ברשותו וכו'. כפי שנראה מיד, חקירת יכולת יכולה להתקיים לבקשת אחד מהצדדים בתיק לרבות רשם הוצאה לפועל.

  מטרת חקירה זו היא לעמוד על מצבו הכלכלי האמיתי של החייב ובהתאם לכך לקבוע את גובה התשלומים והיקפם. ככל ולזוכה יש הישגים על חקירה זו, רשאי הוא להתכונן אליה כראוי ולאמת את החייב עם מידע הקיים ברשותו לגבי נכסים או כספים המוחזקים בידיו. הכנה נכונה לחקירת יכולת תסייע לזוכה להתמודד באופן מדויק עם טענות החייב והדברים שיעלה.

  לחצו לקריאת המאמר הטלת עיקולים בטרם המצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

  מי יכול לבקש חקירת יכולת?

  חקירת יכולת יכולה להתבקש על ידי כל אחד מהצדדים הקיימים בתיק לרבות רשם הוצאה לפועל. בהתאם לכלל זה הגורמים הרשאים לבקש חקירת יכולת הם כדלקמן:

  • החייב – החייב רשאי לבקש חקירת יכולת במסגרת המועד הקבוע לו בהודעת האזהרה שנשלחה אליו מטעם לשכת הוצאה לפועל. ככל והחייב לא יעמוד בהוראות התשלומים אשר יקבעו בעניינו, ניתן יהיה להכריז עליו כחייב המשתמט מחובו ולהטיל עליו סנקציות שונות.
  • הזוכה – הרציונל העומד מאחורי בקשת הזוכה להזמין את החייב לחקירת יכולת היא להראות לרשם הוצאה לפועל כי לחייב אפשרות לפרוע את חובו ואין כל סיבה להיעתר לבקשתו ולאפשר לו לפרוס את החוב לתשלומים ארוכים ורבים. ככל ומדובר בחקירת יכולת שנייה של החייב, הזוכה רשאי לזמנו פעם נוספת ככל ולא היה נוכח בחקירה הראשונה.
  • רשם הוצאה לפועל – בכל שלב בהליך, רשאי רשם הוצאה לפועל לזמן את החייב לחקירת יכולת על מנת לברר את מצבו הכלכלי ויכולתו לעמוד בהוראות פסק הדין שניתן כנגדו.

  הרציונל העומד מאחורי חקירת יכולת

  הרצון להתייצב לחקירת יכולת בלשכת הוצאה לפועל מונע מאינטרסים שונים של הצדדים כל צד וסיבותיו. כאשר החייב מבקש להתייצב לחקירת יכולת הרי שירצה להבליט את העדר יכולתו לשלם את החוב בשל מצבו הכלכלי הקשה. החייב ישאף לקבל צו תשלומים נוח וארוך אשר לרוב יסתכם בכמה מאות שקלים בחודש למשך מספר שנים.

  בניגוד לחייב, זוכה אשר יבקש לזמן את החייב לחקירת יכולת, ישאף להציג בפני בית המשפט תמונה אחרת ושונה לחלוטין. זוכה אשר יזמין חייב לחקירת יכולת, יציג בפני בית המשפט מצב כלכלי מזהיר של החייב ויכולת פיננסית איתנה לעמוד בהוראות פסק הדין. במקרה זה, יבקש הזוכה מרשם הוצאה לפועל לא להתחשב בחייב ולא לאפשר לו לפרוס את החוב לתשלומים ארוכים.

  גם כאשר מתבקשת חקירת יכולת על ידי החייב, הרי שלזוכה ישנה אפשרות להיערך לך ולהכין תגובת מנע באמצעות עורך דין גבייה לדרישותיו של החייב לאפשר לו להימנע מתשלום החוב. על האפשרויות העומדות בפני הזוכה להתכונן לחקירת יכולת נעמוד בפסקאות הבאות.

  החייב ביקש להתייצב לחקירת יכולת, כיצד ניתן להתכונן לכך?

  יש לזכור כי אם ביקש החייב להתייצב לחקירת יכולת הרי שמטרתו היא להציג בפני רשם הוצאה לפועל מצב כלכלי קשה ועגום לפיו אינו יכול לפרוע את החוב ואינו יכול לעמוד בהוראות פסק הדין. מסיבה זו, יש להתכונן כראוי לחקירה זו על מנת להפריך את טענות החייב ולהעמיד בפני רשם הוצאה לפועל תמונה אמיתית שתשקף את מצבו הכלכלי של החייב לאשורו. בידי הזוכה עומדות האפשרויות הבאות:

  • לשכור חוקר פרטי אשר יבדוק ויעמוד על מצבו הכלכלי של החייב האמיתי לרבות חשבונות בנק הנמצאים ברשותו, כספים אחרים המחוזקים בידיו או בידי צד ג' וכן נכסים הרשומים על שמו לרבות נכסי מקרקעין או מיטלטלין.
  • לשכור את שירותיו של עורך דין גבייה משפטית על מנת שיוכל לסייע לו ולייצגו במסגרת חקירת היכולת של החייב. חקירת יכולת כמו כל חקירה אחרת דורשת ידע וניסיון. עורך דין גביית חובות באופן טבעי יהיה מנוסה ובקיא יותר מגורם אחר בחקירת החייב במסגרת חקירת יכולת.

   

  לחצו לקריאת המאמר הליך גביית חוב בגין שיקים חוזרים הלכה למעשה

  כיצד תתנהל חקירת היכולת

  חקירת יכולת של החייב תתנהל בדלתיים פתוחות או דלתיים סגורות הכול בהתאם לנסיבות העניין. במסגרת החקירה, יישאל החייב על הפרטים אשר העלה בתצהירו ושאלון ויתור סודיות שמילא במסגרת המסמכים אשר יגיש טרם החקירה. לזוכה יש אפשרות לאמת את החייב עם נתונים הקיימים לו הסותרים את המידע שמסר ולהציג בפני רשם הוצאה לפועל תמונה שונה מזו שמנסה החייב להציג.

  הזוכה רשאי בן בעצמו והן באמצעות בא כוחו, לחקור את החייב, לשאול אותו שאלות ולאמת אותו עם נתונים שונים הכול במטרה להגיע לחקר האמת ולהציג בפני רשם הוצאה לפועל תמונה אמיתית המשקפת את מצבו הכלכלי של החייב. מסיבה זו, מומלץ בחום לפנות לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת שזה יסייע לכם להתכונן כראוי לחקירת יכולת ואף לייצג אתכם במסגרת חקירת החייב.

  יש לזכור כי חקירת יכולת יכולה להשפיע על ההליך כולו ועל האפשרות שלכם לקבל את כספכם או הפיצוי שנפסק לכם במסגרת פסק הדין. הכנה ראוי ונכונה לחקירה זו, יכולה להגדיל את הסיכויים לדחיית בקשתו של החייב וחיובו במלוא הסכום שנפסק נגדו בפסק הדין ללא הנחות, פשרות או תשלומים ארוכים וחסרי תועלת.

  מהן ההשלכות של חקירת יכולת על הליך גביית החוב

  עם תום חקירת היכולת ובירור מצבו הכלכלי של החייב לאשורו, רשאי רשם הוצאה לפועל לדחות את בקשתו של החייב על הסף ולקבוע צו תשלומים כראות עיניו בהתאם למצב הכלכלי שהתברר במסגרת החקירה. רשם הוצאה לפועל רשאי אף לאחר שנוכח לראות כי מצבו של החייב אינו מאפשר זאת, לפסוק לו צו תשלומים בשיעורים שיקבע לנכון. ככל ונקבע בפסק הדין שיעורים שונים לתשלום החוב, רשאי רשם הוצאה לפעול להפנות את הצדדים חזרה לבית המשפט בבקשה לשינוי שיעורים אלו.

  כפי שניתן לראות, לחייב ישנה אפשרות במסגרת חקירת יכולת להקטין את שיעורי התשלומים שייקבעו בעניינו לאחר שישכנע את רשם הוצאה לפועל כי אין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב. יחד עם זאת, ככל והזוכה יתכונן כראוי לחקירת היכולת ויציג בפני רשם הוצאה לפועל תמונה שונה מזו שהציג החייב, ניתן יהיה להטות את הכף ולכל הפחות לעמוד על כך כי צו התשלומים יהיה סביר, מידתי וישקף נכונה את גובה החוב.

   

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין