זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  הליך גביית חוב בגין שיקים חוזרים הלכה למעשה

  שיקים חוזרים הם מכה כלכלית לכל בעל עסק ועלולים להעמיד בסכנה את עתידו של מפעל חייכם. רבים מבעלי העסקים יעידו כי גביית חובות מלקוחות היא החלק הקשה ביותר בניהולו השוטף של העסק לעיתים אף יותר מתפעולו. כאשר שיק חוזר חשוב להבין אילו אפשרויות משפטיות עומדות לבעל העסק למימושו ובאיזה אופן מומלץ לו לפעול.

  הליך גביית חובות בהוצאה לפועל הינו הליך בירוקרטי הדורש ידע, ניסיון וביצוע פעולות משפטיות שונות. מטבע הדברים, חברות או עסקים שונים הטרודים בתפעולו השוטף של העסק יתקשו לבצע את הליך הגבייה בכוחות עצמם. בדיוק בשלב זה ועל מנת שניתן יהיה להבטיח את פירעון החוב, יש להיוועץ עם עורך דין גביית חובות אשר יכול לסייע לבעל העסק או החברה להתמודד עם תופעת שיקים חוזרים.

  מדוע ששיק יחזור או יבוטל?

  הסיבות לשיקים חוזרים רבות ומגוונות כאשר הסיבה העיקרית לחזרת שיק הינה העדר כיסוי כספי לבעל השיק. שיק יכול לחזור גם מביטולו על ידי בעל השיק או כתוצאה מכשלים טכניים שנפלו בו. תהיה סיבת חזרת השיק אשר תהיה, אין כל ספק כי מדובר בנזק כלכלי לחברה או לעסק ויש לפעול באופן מידי לפירעון החוב בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותכם.

  מהן הסיבות הנפוצות לשיקים חוזרים?

  כאשר אנו מדברים על שיקים חוזרים בהוצאה לפועל ניתן למנות מספר סיבות עיקריות לחזרת שיקים:

  • א.כ.מ – אין כיסוי מספיק. סיבה זו נעוצה בעובדה כי לבעל חשבון השיק אין די מזומנים בחשבונו לפירעון השיק. מדובר באחת מהסיבות הנפוצות לחזרת שיקים.
  • ביטול השיק – לעיתים מסיבות כאלה ואחרות, מבטל בעל השיק את השיק ומשכך לא ניתן לממשו. ביטול שיק יכול להיות ממגוון סיבות שונות כגון סכסוך כספי או כישלון תמורה וכו'.
  • פגם או זיוף – כאשר קיים פגם בשיק כגון החתימה המופיעה בו אינה חתימת בעליו או כאשר עולה חשש כי השיק זויף, יחזור השיק ולא ניתן יהיה לפרוע אותו.

  המשותף לכל הסיבות הללו היא העובדה כי בסופו של יום נותר בעל העסק עם שיק שלא ניתן לפרוע אותו. במקרה זה ולאחר בירור שיערך עם בעל השיק, ניתן באמצעות הליך גביית חובות לפתוח בתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

  חזר לי שיק מה ניתן לעשות?

  התמודדות עם שיקים חוזרים דורשת ביצוע מספר שלבים טרם יפתח תיק הוצאה לפועל. בראש ובראשונה, מומלץ לברר עם בעל השיק מדוע השיק חזר. ככל ומדובר בפגם טכני או צורני, ניתן לתקן זאת ולהפקיד את השיק מחדש. ככל ובעל השיק אינו משתף פעולה או לא קיימת סיבה היגיונית לביטול השיק, יש להודיע בכתב לבעל השיק כי אם לא יסדיר את חובו בתוך 30 ימים, תוגש נגדו תביעה על סכום קצוב ללשכת הוצאה לפועל.

  הודעה זו נקראת מכתב התראה והיא תשלח לחייב טרם פתיחת התיק בהוצל"פ. את מכתב ההתראה טרם נקיטת הליכים משפטיים יש להמציא לחייב במסירה אישית ולוודא כי הוא מודע לחוב ולאפשרות שתוגש נגדו תביעה בלשכת הוצאה לפועל.

  לחצו לקריאת המאמר שיקים חוזרים- כשלון תמורה

  הגשת תביעה למימוש שיק שחזר

  היה ובעל השיק לא יפרע את חובו ולא ייעתר למכתב ההתראה שישלח אליו, ניתן כעבור 30 ימים ממועד מסירת מכתב ההתראה לפנות ללשכת הוצאה לפועל בתביעה על סכום קצוב. תביעה על סכום קצוב תוגש ישירות ללשכת הוצאה לפועל כאשר בידי הזוכה שטר חוב (שיק) החתום בחתימת החייב ונושא סכום כספי מדויק.

  לתביעה על סכום קצוב יש לצרף העתק משטר החוב או השיק וכן פלט בנקאי המתעד את סיבת חזרתו או ביטולו. בעת הגשת כתב התביעה ללשכת הוצאה לפועל, יש לשלם את האגרה הנדרשת ולוודא כי כל המסמכים הנדרשים מצורפים לבקשה. מומלץ לבצע הליך זה באמצעות עורך דין גבייה הבקיא ומכיר תחום משפטי זה.

  מה ההליך לאחר הגשת בקשה למימוש השטר בהוצאה לפועל

  לאחר הגשת התביעה ופתיחת התיק בהוצאה לפועל, ישלח מנהל הלשכה הודעה אזהרה לחייב ויתריע בפניו כי עליו לפרוע את חובו בתוך 30 ימים ממועד קבלת האזהרה לידיו או להתנגד לתביעה שהוגשה נגדו. ככל והחייב יתנגד לתביעה, תעבור ההתנגדות והתביעה עצמה לבית משפט המוסמך לדון בה. היה והחייב לא ישהה להודעת האזהרה ולא יפעל במסגרת הזמנים הקבועה בחוק, רשאי יהיה הזוכה לנקוט נגדו בהליכי גבייה לרבות הטלת עיקולים שונים ועיכוב יציאה מהארץ.

  את הודעת האזהרה יש להמציא לחייב במסירה אישית ולוודא כי אכן קיבלה והוא מודע לתיק הוצאה לפועל שנפתח נגדו. ללא מסירה אישית של הודעת האזהרה, לא ניתן להמשיך בהליך גביית החוב ולא ניתן להטיל עיקולים וסנקציות על החייב.

  גביית החוב באמצעות הוצאה לפועל

  ככל והחייב לא הגיב להודעת האזהרה שנשלחה אליו מטעם לשכת הוצאה לפועל או התנגדותו נדחה על ידי בית המשפט, רשאי הזוכה לנקוט נגדו הליכים שונים לגביית החוב כגון הטלת עיקולים על כספים הנמצאים בחשבון הבנק שלו, כספים שחסך וכו'. כעבור שישה חודשים, רשאי הזוכה אף לבקש מרשם הוצאה לפועל עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב וכן להטיל עיקולים על מטלטליו.

  לחייב במסגרת התנגדותו לתביעה שהוגשה נגדו אפשרות לעלות טענות שונות כלפי הנטען כלפיו אך עליו לעשות כן במסגרת 30 הימים העומדים לרשותו עם קבלת האזהרה. ככל והחייב לא יעשה זאת בפרק זמן זה, לא יוכל לעשות כן ועליו יהיה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לתביעה. במסגרת ההתנגדות, יכול החייב לעלות טענות שונות כגון טענת פרעתי או טענת כישלון תמורה.

  בירור הטענות יעשה במסגרת הדיון אשר יתקיים בבית המשפט בעניין ההתנגדות שהגיש החייב. ככל ובית המשפט ימצא כי אין ממש בהתנגדות, יחזור התיק ללשכת הוצאה לפועל והזוכה יוכל להמשיך בהליכי גביית החוב.

  לחצו לקריאת המאמר מהן הסיבות לקיומם של שיקים חוזרים?

  כיצד ניתן להימנע משיקים חוזרים

  ראשית, יש לציין כי לא ניתן להימנע באופן מוחלט משיקים חוזרים וכי מדובר בתופעה העלולה לפקוד כל חברה או בעל עסק במהלך ניהול השוטף של העסק. דרכי התמודדות נכונים עם שיקים חוזרים מתחילה בפעולות מנע אשר על נוטל השיק לבצע בטרם יטול את השיק לידיו.

  ראשית, ככל ובעל העסק אינו מכיר את הלקוח הרי שמומלץ להימנע כליל מנטילת שיקים אך ככל ולא ניתן לעשות זאת, יש לבדוק היטב את חוסנו הכלכלי של הלקוח ומצבו הפיננסי. יש לאמת את פרטי הלקוח במערכת BDI ולראות כי לא עבר תהליך פשיטת רגל או קיבל התראות כלשהן בגין צבירת חובות מבנקים שונים. כמו כן, יש לוודא כי הלקוח הינו בעל השיק ואין המדובר בשיקים הרשומים על שם צד ג'.

  ניתן אף לבקש מהלקוח כי ימציא ערבים שונים לביטחון השיק ובכך להקטין את הסיכוי כי השיק יחזור בסופו של יום. כאשר מדובר בחברה המושכת שיקים, ניתן לבקשה כי אחד מבלי החברה יערוב באופן אישי לפירעון השיק ויישא באחריות לו אילו לא יפרע. שיקים חוזרים הינם תופעה בלתי נמנעת בעולם המסחר, באמצעות התנהלות מקדימה נכונה ניתן לצמצם באופן ניכר תופעה זו ובכל להגן ולשמור על העסק.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין