זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  שיקים חוזרים- שאלות ותשובות

  גביית שיקים חוזרים כרוכה בביצוע פעולות משפטיות לרבות הגשת בקשה לביצוע שטר בלשכת הוצאה לפועל. בשלב ראשון, יש לפנות לחייב ולהתריע בפניו כי עליו לפרוע את החוב שיצר. היה והחייב לא יפעל לסילוק החוב, ניתן לפתוח בהליכי גביית צ'קים חוזרים בהוצאה לפועל ובמסגרתם להטיל עליו הגבלות, עיקולים וסנקציות נוספות.

  הסיבות הנפוצות ביותר בגינן שיקים חוזרים הן: שיק הנמשך ללא כיסוי, חשבון בנק מוגבל וכן שיק שבוטל על ידי הלקוח מסיבה כזו או אחרת. הסיבה הנפוצה ביותר מבין כל הסיבות הללו היא צ'ק ללא כיסוי. במקרים מסוימים, צ'קים חוזרים יכולים אף לנבוע מטעות טכנית כגון טעות בחתימה או טעות בשם הנמען.


  התמודדות עם שיקים חוזרים דורשת ביצוע פעולות שונות חלקן משפטיות הדורשות ניסיון ובקיאות בחוק ובפסיקה. ראשית, יש לפנות לבעל השיק ולדרוש ממנו לפרוע את החוב. במידה והחייב לא יעשה כן, יש לפתוח בהליכי גבייה בהוצאה לפועל במסגרת בקשה לביצוע שטר. מומלץ להיעזר בעורך דין צ'קים חוזרים מנוסה לביצוע פעולות אלו.

  במידה והחייב לא יענה למכתב ההתראה שנשלח אליו ולא יסלק את חובו, ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל ולפעול לפירעון החוב במסגרת הליכים אלו. שיקים חוזרים מאפשרים לזוכה להגיש בקשה לביצוע שטר ובמסגרת הליך משפטי זה, להטיל על החייב הגבלות שונות כגון איסור יציאה מהארץ, עיקול על חשבון הבנק ועוד. הליך ביצוע שטר בהוצל"פ, מאפשר לזוכה קשת רחבה של פעולות שונות למימוש צ'קים חוזרים.

  הבסיס המשפטי המסדיר את הליך גביית שיקים חוזרים הוא חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981. חוק זה נועד להגביר את אמינות הציבור בשימוש בשיקים ולהזהיר את בעלי החשבון ממשיכת שיק ללא כיסוי. צ'קים חוזרים עלולים לסכן את בעל החשבון בסנקציות נוספות מעבר לאלה שבהוצל"פ, כגון הגבלת חשבון הבנק וסירבו לכבד שיקים הנמשכים מהחשבון.

  ניכיון שיקים היא פעולה ההופכת שיק דחוי למזומן ומאפשר לבעל העסק לקבל את הכסף עבור השיק בו במקום. ההבדל בין ניכיון שיקים להלוואה הוא שיעור העמלות הגבוהה בניכיון שיקים. כמו כן, שיקים חוזרים בהליך ניכיון שיקים עלולים לחזור כבומרנג לבעל העסק. צ'קים חוזרים עלולים להפוך את בעל העסק לחייב והוא יידרש להשיב את תמורתו לגוף המנכה. ניכיון שיקים אף חותר תחת צד ג' אשר העניק את השיק לבעל העסק אך בסופו של יום הועבר לידי גוף פיננסי העוסק בניכיון שיקים.

  כאשר שיקים חוזרים ואינם ניתנים לפירעון, יש לשלוח מכתב התראה לחייב בטרם הגשת בקשה לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ז) לחוק ההוצאה לפועל. היה והחייב לא יפרע את החוב במסגרת המועד הנקוב בהתראה, יוכל הזוכה להגיש ללשכת הוצאה לפועל תביעה לביצוע שטר. לכתב התביעה בגין צ'קים חוזרים יש לצרף את השיק המקורי, צילום שלו משני צדדיו וכן את פרטי החייב.

  עורך דין צ'קים חוזרים הינו עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל ובקיא ברזי החוק והפסיקה הרלוונטיים. מעבר לבקיאות בחוק ופסיקה, עו"ד שיקים חוזרים בעל ניסיון עשיר בטיפול בגביית שיקים ובידיו הכלים המתאימים להביא לפירעון החוב פעמים רבות עוד בטרם ננקטו הליכי גבייה כנגד החייב. המומחיות של עו"ד זה היא בהצלחת גביית החוב ביעילות המרבית.

  עסק המעוניין להימנע ככל שניתן משיקים חוזרים רצוי שיבחן היטב את קהל הלקוחות המפקידים בידיו שיקים. לקוחות אשר אינם בעלי הכנסה קבועה או לקוחות בעלי פרופיל עסקי מסוכן, יש להימנע ככל שניתן מנטילת שיקים מידם. מומלץ אף לבעל עסק לבדוק את פרטי הלקוח בגוגל או במערכת BDI ובכך להעריך את רמת הסיכון הנשקפת מנטילת צ'קים חוזרים.

  אומרים כי טעות ניתן לעשות פעם אחת בלבד. עסק המעוניין להימנע מקבלת שיקים חוזרים רצוי כי יקפיד על נטילת שיקים אישיים של הלקוח בצירוף צילום תעודת זהות. בנוסף, מומלץ לבעל העסק להחתים על טופס ערבות את בעל השיק כך יצמצם את הסיכוי ליטול צ'קים חוזרים. כאשר מדובר בחברה בע"מ ניתן להחתים את מנהל החברה על שטר חוב בנוסף לשיק.

  שיקים חוזרים גורמים לכאב ראש לא קטן לבעל העסק. גביית צ'קים חוזרים דורשת בראש ובראשונה שליחת מכתב התראה לחייב בטרם נקיטת הליכים משפטיים נגדו. במידה ולא יפרע החייב את השיק, ניתן לפתוח נגדו בהליכי גבייה בהוצאה לפועל במסגרת בקשה לביצוע שטר. את הבקשה יש להגיש בטופס ייעודי המצוי באתר האינטרנט של הוצל"פ וכן לצרף לה את הנספחים הנדרשים.

  שיק הוא תשלום לכל דבר ועניין וביטלו יעשה אך ורק במקרים חריגים כפי שיפורט להלן:
  ● השיק אבד
  ● השיק נגנב
  ● ישנו סכסוך בין בעל העסק ללקוח
  ● הלקוח טוען כי פרע את החוב
  ניתן לבטל את השיק כל עוד לא ניתנה הוראה לפירעונו. שיקים המבוטלים ללא סיבה מוצדקת, ייחשבו שיקים חוזרים וניתן יהיה לפתוח בהליך גבייה בגינם במסגרת הליך גביית צ'קים חוזרים.

  מעבר להליכי הגבייה בהוצאה לפועל שניתן לפתוח כנגד בעל השיק, צ'קים חוזרים מקימים אף אחריות פלילית ועלולים לסבך את החייב הרבה יותר. סעיף 432 לחוק העונשין קובע כי אדם אשר משך שיק בידיעה שאינו יכול להיפרע דינו מאסר שנה או קנס כספי. בפועל, מעטים התיקים הפלילים הנפתחים כנגד חייבים בגין שיקים חוזרים.

  אדם המושך עשרה שיקים לפחות ללא כיסוי במשך שנה חשבון הבנק שלו יוגדר כחשבון מוגבל. חשבון מוגבל אינו יאפשר משיכת שקים במשך שנה ממועד הטלת ההגבלה וכן שיקים אשר ימשכו ממנו לא יכובדו על ידי הבנק ויוגדרו שיקים חוזרים. חשבון בנק אשר הוגדר כחשבון מוגבל בתקופה של שלוש שנים ממועד ההגבלה הראשונה, תוטל עליו הגבלה חמורה ושיקים אשר ימשכו מכל חשבונות הקיימים לבעליו יהיו צ'קים חוזרים.

  שכר טרחת עורך דין עבור טיפול בגביית שיקים חוזרים משתנה ממקרה למקרה. ניתן לגבות שכר טרחה על בסיס אחוזים מגובה החוב או לחילופין תשלום שכ"ט מוסכם מראש. ניתן אף לשלב בין שתי האפשרויות כאשר בדרך כלל טיפול בגביית צ'קים חוזרים יקבע בהתאם לסיכויי הגבייה, סכום החוב והיכולות לפרוע אותו.

  כאשר חברה פותחת בהליכי פשיטת רגל ממונה לה נאמן אשר מרכז את נכסיה ופורע את החובות שצברה באמצעותם. במצב של חברה בהקפאת הליכים, יש לבדוק מיהו הנאמן המטפל בהליכי פשיטת הרגל ולהגיש לו תביעת חוב בגין שיקים חוזרים. תביעת החוב תצטרף ליתר הנושים הקיימים לחייב ותפרע על פי דין קדימה.

  שיקים חוזרים דורשים טיפול מידי ובמידת הצורך אף פניה להוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר. מומלץ שלא להמתין עם צ'קים חוזרים ולפנות מוקדם ככל שניתן לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת שיתחיל בהליך הגבייה ויסלק את החוב. במסגרת הטיפול בשיקים חוזרים, ינסה תחילה עורך הדין למצות את ההליכים מול החייב ובמידה והדבר לא יתאפשר יפנה להוצל"פ.

  בעל עסק הגובה תשלום מחברה בע"מ באמצעות שיקים, מומלץ לו כי במקביל לנטילת השיק, ייטול אף ערבות אישית ממנהל החברה והתחייבותו לכיסוי השיק. שיקים חוזרים של חברה, בדומה לכל שיק אחר, ניתנים לגבייה באמצעות הליכי הוצאה לפועל. ניתן במסגרת הליך גביית צ'קים חוזרים לזמן את מנהל החברה לחקירת יכולת ולברר את מצבה הכלכלי של החברה לאשורו.

  זוכה המחזיק בידיו שיק שבוטל או חזר ללא כיסוי רשאי לפנות באופן מידי ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר בגין שיקים חוזרים. בקשה זו אינה דורשת פניה מקדימה לבית המשפט או הוכחת נזק. צ'קים חוזרים דינים כפסק דין הניתן על ידי בית המשפט וניתן לפתוח בהליכי גבייה בגינם באופן מידי. לחייב שמורה האפשרות להתנגד לתביעה במקרים חריגים הקבועים בחוק.

  סעיף 96(א) לפקודות השטרות קובע כי שיקים חוזרים אשר חלפו שבע שנים ממועד התאריך המופיע על גבי חותמת הבנק הנמשך יתיישנו. המשמעות של התיישנות שיקים היא כי לא ניתן יהיה לפתוח בהליכי גבייה בגין צ'קים חוזרים אם חלפו 7 שנים מהמועד חזרתם. כאשר מדובר בשיק המוסב לצד ג', תקופת ההתיישנות תעמוד על שנתיים.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין