זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  גביית חובות ושיקים חוזרים מחייבים תושבי הרשות הפלסטינית

  הקירבה הגאוגרפית לרשות הפלסטינית וקשרי המסחר עמה הביאו באופן טבעי לביצוע עסקאות רבות בין תושבי מדינת ישראל לתושבי הרשות. קשרי המסחר עם תושבי הרשות הפלסטינית קשורים וכרוכים בביצוע תשלומים שונים באמצעות שיקים אשר לפעמים אינם מכובדים והופכים לשיקים חוזרים.

  שאלה מרכזית העולה פעם אחר פעם כאשר מדובר בשיק פלסטיני חוזר היא האם ניתן לפתוח בהליכי גביית חובות במערכת הוצאה לפועל הישראלית כאשר מדובר בשיק חוזר אשר אינו ישראלי ושאינו הונפק על ידי בנק ישראלי. כפי שנראה במאמר זה, שיק פלסטיני אשר אינו מכובד, בהחלט ניתן לאכיפה באמצעות הוצאה לפועל במדינת ישראל וכן אף ניתן להטיל הגבלות שונות על החייב הפלסטיני על מנת שידאג לפרוע את חובו.

  המסגרת המשפטית הרלוונטית לשיקים השייכים לרשות הפלסטינית

  שיק הנמשך על ידי תושב הרשות הפלסטינית למעשה אינו שיק ישראל ואינו שייך לשום גוף פיננסי רלוונטי במדינת ישראל. כאשר מדובר בשיק פלסטיני אשר אינו מכובד ואינו נפרע, ניתן באמצעות הליכי הוצאה לפועל במדינת ישראל לפתוח בהליכי גביית החוב נגד בעל השיק ולנקוט בסנקציות שונות נגדו.

  קשרי המסחר בין מדינת ישראל והרשות הפלסטינית הביאו להסכמים כלכלים שונים בין שתי הישויות כך שמדינת ישראל ובנק ישראל מכיר בשיק פלסטיני והוא ניתן לשימוש בתוך תחומי מדינת ישראל. בהתאם לכך, שיק אשר לא יפרע, ניתן לאכיפה באמצעות מערכת לשכת הוצאה לפועל הישראלי וכן ניתן לפעול כנגד בעל החוב לפירעון השיק באמצעות הפעלת סנקציות שונות נגדו.

  עיכוב יציאה מהארץ נגד תושב פלסטיני ששיק השייך לו לא כובד

  אחת הסנקציות הכואבות ביותר נגד תושב חוץ ובפרט נגד תושב הרשות הפלסטינית אשר משך שיק שאינו נפרע, היא מניעתו מלצאת את תחום מדינת ישראל. ידוע כי תושבי הרשות הפלסטינית המעוניינים לצאת את גבולות הרשות מוכרחים לעבור במעברי גבול ישראל לצורך יציאתם למדינה שלישית. כאשר חייב פלסטיני אינו פורע את חובו ואינו שוהה להחלטות הוצאה לפועל, ניתן לפנות באמצעות עורך דין גבייה לרשם הוצאה לפועל בבקשה למנוע את אפשרותו לצאת את תחומי הרשות למדינה שלישית.

  את החלטת רשם הוצאה לפועל יש להעביר ליחידת הגבולות על מנת שיעדכנו במרשמיהם את ההגבלה. היה והחייב הפלסטינאי ירצה לעזוב את תחום הרשות, לא יוכל לעשות כן וההגבלה על דרכונו תופיעה מיד כאשר יעבור את ביקורת הדרכונים במעבר הגבול. מדובר בסנקציה קשה וחמורה נגד תושבי הרשות שכן הגבלה זו פוגעת בחופש החירות של החייב ואינה מאפשרת לו לצאת את תחומי הרשות הפלסטינית עד שיחליט לפרוע את חובו.

  לחצו לקריאת המאמר צו עיכוב יציאה מן הארץ – כל מה שצריך לדעת

  מניעת כניסתו של חייב פלסטיני למדינת ישראל

  זהו לא סוד כי רבים מתושבי הרשות הפלסטינית עובדים ומנהלים קשרי מסחר בתוך שטחה של מדינת ישראל. כניסת עובדים אלו או בעלי עסקים, מותנת בקבלת אישור מתאים לכך אשר נבחן בהתאם לקריטריונים שונים שהציבה הממשלה. חייב פלסטיני אשר צבר חובות כספיים ושיקים אשר נמשכו על ידו לא כובדו. ניתן באמצעות עורך דין לגביית חובות בהוצאה לפועל לנקוט נגדו בהליכי גביית חובות ובין היתר למנוע ממנו את האפשרות להיכנס למדינת ישראל.

  בהתאם להחלטת הממשלה (החלטה מס' 3316) ניתן בהתקיים התנאים הקבועים בחוק למנוע כניסת חייבים משטח הרשות הפלסטינית לתחומה של מדינת ישראל. לחייב הפלסטיני תשלח הודעה כי באם לא יפרע את חובו בתוך 30 ימים ממועד קבלת האזהרה, תישלל ממנו האפשרות להיכנס לשטח מדינת ישראל.

  חייב אשר אינו מחזיק במתן היתר כניסה לישראל, סירוב הכניסה לשטח המדינה יימסר לו עם מתן התשובה לבקשתו להיכנס לשטח ישראל. חייב פלסטיני המחזיק באישור כניסה לישראל, הודעה בדבר סירובו להיכנס לשטח ישראל תימסר לו באחת מנקודות הכניסה לישראל ובהגיעו למעבר הגבול.

  נקיטת פעולות כנגד חייב פלסטיני בהוצאה לפועל כיצד זה מתבצע

  היות ומדובר בתושב חוץ שאינו תושב ישראל הרי שהקריטריונים להטלת עיכוב יציאה מהארץ נגדו יהיו מחמירים יותר מתושב ישראל. הסנקציה האמיתית והמשמעותית ביותר נגד תושבי הרשות הפלסטינית כאשר מדובר בשיק חוזר היא ככל הנראה הטלת הגבלה על יכולתם לצאת את תחומי הרשות למדינה אחרת.

  עצם הטלת הגבלה זו על החייב והידיעה כי הוא אינו יכול לעזוב את תחומי הרשות, תפעיל עליו לחץ ותגרום לו להגיע לשולחן המשא ומתן ולפרוע את חובו. נקיטת פעולות משפטיות נגד תושב הרשות הפלסטינית בגין שיקים חוזרים דורשים הכרת החוק, הפסיקה וכן הפרקטיקה הנהוגה לרבות בקיאות בפרוצדורה. כמו כן, יש להכיר ולוודא כי ההגבלה נרשמה במרשם הגבולות ומעודכנת היכן שצריך.

  רק כאשר פועלים באמצעות עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל הבקיא בתחום משפטי זה, ניתן להבטיח הליכי גבייה מקסימליים נגד החייב ומיצוי כל האפשרויות המשפטיות הקיימות נגדו. עורך דין המתמחה בתחום זה, יוכל לפעול אל מול הוצאה לפועל במסגרת הליכי גביית החוב וכן לאחר מכן לוודא כי ההגבלה על יציאתו של החייב מתחומי הרשות אכן נרשמת במרשם הגבולות ונאכפת במידת הצורך.

  עורך הדין יוכל אף לאחר מכן להתנהל מול החייב כאשר יהיה מעוניין לפעול לסילוק החוב ולוודא כי החוב ישולם לזוכה במלואו טרם הסרת ההגבלות שהוטלו עליו. שיקים חוזרים מתושבי הרשות הפלסטינית אינם גזרת הגורל ואינם דבר אשר יש להשלים עמו. באמצעות נקיטת הליכי גבייה אפקטיביים וליווי משפטי הולם, ניתן בהחלט להתמודד עם תופעה זו ולהביא למיצוי ההליכים המשפטיים עם החייב. אל תתנו לשיקים פלסטיניים חוזרים למוטט לכם את העסק, פנו בהקדם לעורך דין המתמחה בגביית חובות בהוצאה לפועל וודאו כי זכויותיכם נשמרות וחובות כספיים העומדים לזכותכם נפרעים.

  לחצו לקריאת המאמר כיצד מתנהל קדם משפט בתביעה כספית הלכה למעשה ומה מטרתו

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין