זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  אחיזה כשורה בשיקים חוזרים בהתאם לפקודת השטרות

  במסגרת הליכי הוצאה לפועל, סוגיה אשר משפיעה באופן ישיר על סיכויי הגבייה היא המעמד החוקי של השיקים החוזרים הנמצאים בידי הזוכה. ככל שהזוכה יקנה לעצמו מעמד של ״אוחז כשורה״ עבור השיקים החוזרים בידו – תוענק לו מעין חסינות מפני התנגדותו של החייב לביצוע השטרות בהוצאה לפועל. ״אוחז כשורה״ הינו מעמד חוקי אשר נקבע בהתאם לסעיפים 28 ו-29 לפקודת השטרות. חשוב שזוכים בהוצאה לפועל יכירו את העקרונות הבסיסיים של אחיזה כשורה על מנת לייעל את הליכי גביית צ'קים חוזרים. מומלץ לפנות לעורך דין גביית שיקים חוזרים בהקדם האפשרי בכדי להגדיל את סיכוי גביית החוב.

  מהי החשיבות של ״אחיזה כשורה״ בצ'קים חוזרים ? כיצד מוקנית הזכות ל-״אחיזה כשורה״? כיצד ״אחיזה כשורה״ משפיעה על הליכי הוצאה לפועל?

  על כל אלו ועוד תוכלו ללמוד במאמר הבא!

  המשיכו לקרוא!

   

   

  מהי החשיבות של ״אחיזה כשורה״?

  בקרב בעלי ובעלות עסקים רבים, אשר מקיימים יחסים מסחריים עם גורמים שונים, למשל ספקים ולקוחות קבועים, מקובל מאוד להתנהל באמצעות שימוש בשיקים. לעיתים רבות, השיקים ניתנים בשם החייב עצמו או ייתכנו גם מצבים בהם שיקים יינתנו על ידי צד ג׳ לידי החייב ואחר כך יוסבו לזוכה. העובדה שניתן לכתוב ולהסב שיקים בצורה קלה יחסית מאפשרת קיום יחסי מסחר יעילים. אולם, ייתכנו מקרים בהם אדם יקבל לידיו שיק שהוסב והבנק לא יכבד אותו. במצב זה הזוכה עלול להיפגע בצורה מהותית היות והוא עומד בפני שוקת שבורה. כתוצאה מחשש זה, המחוקק קבע זכות הנקראת ״אחיזה כשורה״, אשר מספקת הגנה רחבה על האוחז כשורה בשיקים חוזרים.

  אחיזה קשורה ניתנת להבנה קלה יותר באמצעות השוואה. בדיני מקרקעין קיים המושג של תקנת שוק. משמעות תקנת השוק היא שייתכנו מצבים בהם קונה תם לב ירכוש נכס מאדם שלא הייתה לו הזכות למכור את הנכס. תחת תנאים מסוימים, הקונה עדיין ישמור על זכותו לקנות את הבית למרות העסקה הפגומה. אחיזה כשורה מהווה מעין תקנת שוק בדיני שטרות. כך, למרות שהאוחז בשיקים קיבל לידיו שיקים פגומים והזוכה לא ידע זאת, כך שמדובר בעסקה פגומה  – עדיין תהיה לו יכולת להגיש את השיקים החוזרים לביצוע במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

  לחצו לקריאת המאמר הטלת עיקולים בטרם המצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

   

  כיצד מוקנית הזכות ל-״אחיזה כשורה״?

  סעיף 28(א) לפקודת השטרות קובע כי:

             ״(א) אוחז כשורה הוא אוחז שנטל את השטר כשהוא שלם ותקין לפי מראהו ובתנאים אלה:

  (1) נעשה אוחז השטר לפני שעבר זמנו, ולא היתה לו כל ידיעה שהשטר חולל לפני כן, אם אמנם חולל;

  (2) נטל את השטר בתום לב ובעד ערך ובשעה שסיחרו לו את השטר לא היתה לו כל ידיעה שזכות קנינו של המסחר פגומה.״

  בהתאם לסעיף 28(א) לחוק, כדי להיות מוגדר כ-״אוחז כשורה״ יש לעמוד במספר תנאים:

   

  • המחזיק השטר הוא גם ״אוחז״ בשטר: בהתאם לסעיף 1 לפקודת השטרות, אוחז בשטר הוא מי שקיבל את השטר לידיו.
  • השטר שלם ותקין לפי מראהו: מדובר בשיק שאינו קרוע, כולל מחיקות או תיקונים, המספר הנקוב תואם את המלל הרשום על גבי השיק ועוד. דהיינו – מדובר בשטר שלכאורה ניתן לעשות בו שימוש מסחרי רגיל.
  • האחיזה בשטר התבצעה לפני מועד פירעונו: התאריך שרשום על גבי השטר הינו מאוחר לתאריך שבו האדם קיבל לידיו את השטר.
  • במידה והשטר חולל, האוחז בשטר לא היה מודע לכך: למשל, החייב מודע לעובדה שנותן לזוכה שיק שחולל אך לא מגלה זאת ומבצע הטעיה.
  • השטר התקבל אצל האוחז בעד ערך: החוק דורש שהאוחז בשטר נתן תמורה עבור השטר. בנוסף, ככל שהזוכה עומד בדרישות סעיף 29(א) לפקודת השטרות, אשר קובע כי "כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך" – הזוכה יכול ליהנות מחזקה חוקית שהשטר הנמצא ביותר התקבל ״ בעד ערך״.
  • השטר נסחר בתום לב: לפי דרישות תום הלב, מצופה מהאוחז בשטר לבצע בדיקה סבירה על מנת לוודא שהשטר תקין. כך למשל, האוחז נדרש לא לעצום את עיניו למציאות, אלא נדרש ממנו להפעיל שיקול דעת סביר ולוודא שלא מדובר בשטר שניתן תוך התנהגות פסולה של נותן השיק.
  • האוחז בשטר לא היה מודע לכך שזכותו הקניינית של מעביר השטר פגומה: בדומה לדרישת תום הלב, תנאי זה דורש שבזמן אמת האוחז בשטר אינו מודע לכך שהשטר שקיבל לידיו אינו תקין מבחינה קניינית.

   

  כיצד ״אחיזה כשורה״ משפיעה על הליכי הוצאה לפועל?

  במידה ונקלעתם למצב שבו אתם מחזיקים בשיקים חוזרים, ניתן להגיש את השטרות לביצוע בלשכת ההוצאה לפעול. במידה ורשם ההוצאה לפועל נעתר לבקשת הזוכה, ניתן לנקוט בהליכים לגביית השיקים החוזרים. אולם, במידה והחייב מגיש ״התנגדות לביצוע שטר״, הדבר עלול לעכב את הליכי הביצוע למשך זמן רב. אולם במידה והאוחז יעמוד בתנאי החוק ויוגדר כ-״אוחז כשורה״ – הדבר יגביל את יכולת החייב להצליח בהתנגדות לביצוע שטר. חסינות זו מאפשרת לפעול לגביית החוב ללא דיחוי משמעותי.  תפקידו של עורך דין גביית צ׳קים חוזרים הינו להתמודד עם טענות החייב, לוודא שהזוכה יוכר ״כאוחז כשורה״ (ככל שעומד בתנאי החוק) ולדאוג שהליכי גביית החוב מתבצעים בצורה חלקה.

  לחצו לקריאת המאמר מהן הסיבות לקיומם של שיקים חוזרים?

   

  אחיזה כשורה משפרת באופן מהותי את מעמדו של הזוכה בתיק הוצאה לפועל, באופן המסייע בזירוז הליכי גביית החובות. על מנת להבטיח שהזוכה מקבל מעמד של ״אוחז כשורה״ מומלץ לפנות לעורך דין גביית שיקים חוזרים כבר מהרגע שהשיקים חוזרים. כך, יהיה ניתן לפעול לגביית החוב בהקדם האפשרי ולמקסם את האינטרסים הלגיטימיים של הלקוח במסגרת החוק.

  עורך הדין ניסים שופן הינו מומחה משפטי במגוון רחב של נושאים בתחום האזרחי ובפרט בענייני גביית חובות על בסיס צ'קים חוזרים. במשך 20 שנות פעילותו, משרדו של עורך הדין שופן פועל בהצלחה רבה לגביית שיקים חוזרים לשביעות רצונם המלא של לקוחותיו!

  צרו קשר ברגע שאתם מגלים שיש לכם צ׳קים חוזרים ונסייע לכם ולכן להביא לגבייה המקסימלית של החוב!

   

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין