גביה משפטית הכוללת:
1.1 תביעות כספיות בגין חובות מכוח חשבוניות ו/או תעודות משלוח ו/או דף כרטסת שלא שולמו ללקוח, המוגשות לבית המשפט או באמצעות מערכת ההוצאה לפועל לפי העניין.
1.2 שיקים חוזרים/הוצאה לפועל.
1.3 תביעה מכוח שטר חוב.
1.4 כל התחייבות אחרת לתשלום חוב ללקוח.
יוער כי בתיקי גביה תשלום שכ”ט עו”ד הינו על בסיס הצלחה בלבד.
נזקי רכוש:
2.1 תביעות נזק שנגרמו לרכבים.
2.2 הגנה מפני תביעות שיבוב של חברות ביטוח.
2.3 תביעות רכוש כלליות ובכלל זה גם כנגד חברות ביטוח שלא משלמות למבוטח על פי הפוליסה.
2.4 הגנה מפני תביעות רכוש כגון הצפות ושריפות ועוד.

2.5 תביעות נגד חברות ביטוח המסרבות לשלם למבוטח מכח הפוליסה.

יוער כי תשלום שכ”ט עו”ד בתביעות נזק הינו על בסיס הצלחה בלבד.
נדל”ן:
3.1 חוזה רכישה של דירות, בתים, בניינים ומגרשים.
3.2 חוזה שכירות פרטיים ומסחריים.
3.3 פינוי דיירים שלא משלמים את דמי השכירות.
3.4 ייעוץ כללי ושוטף בנושאי נדל”ן.
3.5 יעוץ בנושא מיסוי נדל”ן.
חברות ועסקים:
4.1 הקמת חברות.
4.2 ייעוץ שוטף לעסקים וחברות.
4.3 חוזים מסחריים הן מקומיים והן בינלאומיים
סגירת תפריט
WhatsApp chat