זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

  התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב  

  פתיחת הליך משפטי בלשכת הוצאה לפועל במסגרת תביעה על סכום קצוב היא דרך המלך העומדת בפני זוכה המחזיק בידיו שטר חוב או כל מסמך אחר בו התחייב הנתבע להעביר לידיו סכום כספי הנובע מהוראות הסכם או שטר. בעידן בו אנו מתחייבים בהסכמים שונים כגון תשלומי ארנונה לרשות המקומית והתחייבויות אחרות שונות הנובעות מכוח חוזה כתוב, אנו עלולים למצוא עצמנו במקרים מסוימים בהליכי הוצאה לפועל מתגוננים נגד תביעה על סכום קצוב שהוגשה נגדנו.

  במאמר זה נדון ונראה מהי תביעה על סכום קצוב ומתי ניתן יהיה לפתוח בהליך משפטי זה. נציין את המועדים להגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל וכן נראה מהם ההליכים המשפטיים לאחר הגשת ההתנגדות. יש לזכור כי פעמים רבות ישנן טענות הגנה נגד התביעה שהוגשה נגדנו אשר יכולות להביא לדחיית התביעה וביטולה על ידי בית המשפט, מסיבה זו חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום משפטי זה על מנת שניתן יהיה לפעול כנגד התביעה ולהתמודד עמה כראוי.

  מהי תביעה על סכום קצוב

  תביעה על סכום קצוב הינה תביעה המוגשת ישירות ללשכת הוצאה לפועל ללא הליך משפטי קודם בבית משפט זאת כאשר הזוכה/התובע עומד בתנאים המתאימים להגשת תביעה זו. בשונה מתביעת חוב רגילה אשר יש להגיש בגינה תביעה מתאימה לבית המשפט המוסמך לדון בה הרי שבתביעה על סכום קצוב תוגש התביעה ישירות ללשכת הוצאה לפועל בדומה לפסק דין אשר ניתן על ידי בית משפט.

  מתי יוכל תובע לפתוח בהליך של תביעה על סכום קצוב

  סעיף 81א1(א) לחוק הוצאה לפועל מגדיר וקובע את התנאים להגשת תביעה על סכום קצוב בלשכת הוצאה לפועל וקובע בזה הלשון:

  "תביעה שהיא אחת מאלה:

  (1) תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב;

  (2) תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק,

  ניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בכפוף להוראות סעיף זה, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים ביום הגשתה, והוא אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה".

  יוצא איפוא כי מלשנו של סעיף 81א1(א) לחוק ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב בהתקיים התנאים הבאים:

  1. סכום התביעה אינו עולה על 75,000 ₪ גם אם סכום התביעה עלה לאחר מכן בשל הפרשי הצמדה וריבית.
  2. בידי הזוכה חוזה, הסכם או התחייבות הנוקבים מפורשות בגובה התשלום הכספי אשר על החייב לשלם לו וכאמור אינו עולה על 75,000 ₪. לצורך העניין הסכם זה יכול להיות שטר חוב, שיק, זכרון דברים שנערך בין הצדדים וכן כל מסמך אחר אשר מציין מפורשות את הסכום הכספי שהתחייב הנתבע לשלם לתובע.
  3. תביעה על סכום קצוב שהוגשה מכוח עילה מפורשת של חיקוק. לדוגמה תביעה על סכום קצוב מכוח אי תשלום ארנונה לרשות המקומית.

  ככל והתובע עומד באחד מהתנאים הללו ותביעתו אינה עולה על 75,000 ₪, רשאי הוא לפתוח בתביעה על סכום קצוב בלשכת הוצאה לפעול ללא הליך משפטי מקדים בבית משפט.

  הוגשה נגדי תביעה על סכום קצוב מה המועד להגשת התנגדות?

  עם הגשת תביעה לסכום קצוב בלשכת הוצאה לפועל, תשלח לחייב הודעת אזהרה מטעם הלשכה בה יוזהר כי עליו לשלם את חובו או לחילופין להתנגד לתביעה. לחייב עומדים 30 ימים ממועד קבלת הודעת האזהרה לידיו להגיש התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב. יש לשים לב כי מרוץ הזמנים בעניין זה עומד לחייב החל מרגע קבלת הודעת האזהרה לידיו ולא ממועד שליחתה.

  אופן הגשת ההתנגדות בלשכת הוצאה לפועל

  את בקשת ההתנגדות יש להגיש על גבי טופס התנגדות לביצוע על סכום קצוב, טופס 218 ובסעיף 3 לטופס לסמן ב- X את בקשה 106 שעניינה בקשת התנגדות לביצוע תביעה. בבקשה יש לפרט את פרטי החייב וכן את הנימוקים להתנגדות. מומלץ לערוך טופס נפרד לטופס הייעודי הקיים באתר לשכת הוצאה לפועל ולפרט בו את נימוקי ההתנגדות ויתר הפרטים הרלוונטים.

  יש לצרף לבקשה תצהיר התומך בעובדות המצויינות בה מאומת ע"י עורך דין וכן כל אסמכתא המחזקת את הנטען בהתנגדות. כפי שנראה בהמשך מאמר זה, לתצהיר המאמת את העובדות חשיבות רבה בהצלחת ההתנגדות שכן מדובר למעשה במסמך משפטי המגולל את נסיבות המקרה מזווית ראייתו של החייב ומאומת על ידי עו"ד. מומלץ בחום לערוך תצהיר זה באופן יסודי ולאחר קבלת ייעוץ משפטי רלוונטי ומקצועי.

  היכן עליי להגיש את ההתנגדות לתביעה על סכום קצוב

  עם הכנת מלוא המסמכים להתנגדות לתביעה על סכום קצוב על החייב לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולהגיש את ההתנגדות במסגרת 30 הימים העומדים לרשותו. החייב רשאי להגיש את ההתנגדות באחת משתי לשכות ההוצאה לפועל הבאות:

  • בלשכה בה הוגשה הבקשה לתביעה על סכום קצוב.
  • בלשכה הנמצאת בתחום שיפוטו של בית המשפט אשר היה מוסמך לדון בתביעה אילו הייתה מוגשת לבית המשפט. במקרה זה זהו בית המשפט הנמצא באזור מגוריו של החייב, בית המשפט הנמצא באזור בו צריך היה להיות משולם החוב או בית משפט אשר באזור שיפוטו נחתם שטר החוב. לרוב, יעדיף החייב להגיש את ההתנגדות בלשכת הוצאה לפועל הנמצאת באזור מגוריו מטעמי נוחות ויעילות.

  זקוקים לסיוע להליך משפטי בעזרת עורך דין?

  הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  לא הגשתי התנגדות במועד האם אוכל להגישה לאחר מכן?

  יש לשים לב כי פרק הזמנים הקבוע בחוק העומד לחייב להגיש את התנגדותו הוא עניין אשר אין להקל בו ראש ומוכרחים לעמוד בו. מסיבה זו מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל מיד עם קבלת האזהרה על מנת שניתן יהיה לגבש את מלוא הטיעונים המשפטיים והלא משפטיים ולהגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב בלשכת הוצאה לפועל בהקדם האפשרי.

  יחד עם זאת, ככל וההתנגדות לא תוגש במועד, לא יוכל החייב להגיש את התנגדותו ועליו יהיה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות. הארכת מועד להתנגדות לתביעה על סכום קצוב תוגש ללשכת הוצאה לפועל בה הוגשה התביעה ויפורטו בה הנימוקים לאיחור בהגשת ההתנגדות וכן הטענות לגופו של עניין בהקשר לנטען בכתב התביעה.

  עם הגשת הבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב, יעביר רשם הוצאה לפועל את התביעה והבקשה וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לעניין לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה. בית משפט רשאי לדחות את הבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לתביעה לאחר שנכח כי הבקשה הוגשה באיחור בלתי סביר או לאחר שמצא כי סיכוי ההגנה קלושים.

  התנגדות לביצוע שטר היא הדרך הנכונה להתמודד עם תביעה על סכום קצוב

  במסגרת התנגדות לתביעה על סכום קצוב רשאי החייב לעלות כל טענה המתייחסת לגופו של עניין המבטלת את טענות הזוכה. התנגדות לתביעה על סכום קצוב דוגמא יכולה להיות כאשר החייב טוען כי החוזה בגינו הוגשה התביעה בוטל ואינו תקף יותר. כמו כן, החייב יכול לטעון כי שילם את סכום הכסף הנטען לזוכה בדרך אחרת כך שעמד בהתחייבויותיו.

  החייב יכול אף לעלות טענות לגבי פרטים טכניים הקשורים בהגשת התביעה כגון אי משלוח מכתב התראה או כל מסממך רלוונטי אחר הקשור לתביעה. יש לזכור כי הטענות העולות בטופס ההתנגדות חייבות להיות מגובות באסמכתאות המחזקות את טענות החייב, רק כך ובאופן זה יוכל החייב להתמודד באופן נכון ומקצועי עם התביעה שהוגשה נגדו ולהביא בסופו של דבר לביטולה.

  האם בית משפט חייב לקבל את ההתנגדות לתביעה על סכום קצוב?

  לאחר הגשת ההתנגדות לתביעה על סכום קצוב יעביר מנהל הוצאה לפועל את התביעה וההתנגדות לבית משפט המוסמך לדון בתביעה על פי שוויה. הגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב אינה מבטיחה לחייב תוצאה כלשהי וכן אינה אומרת כי בית משפט מחויב לקבלה ולדון בתביעה לגופו של עניין.

  ככלל, ההלכה המנחה מפי בית המשפט העליון היא כי זכותו של בעל דין להשמיע את דבריו בבית המשפט ולקבל את יומו. לכן, די כי החייב יצביע על סיכוי סביר להגנתו על מנת שבית המשפט ייעתר לבקשה ויקבל את ההתנגדות. יחד עם זאת, כאשר נוכח בית המשפט כי לחייב אין כל סיכוי להוכיח את הגנתו וכי הטענות אשר מעלה בטופס הגנתו הינן טענות סתמיות אשר מאחוריהן לא עומד דבר רשאי הוא לדחות את ההתנגדות ולסלול את הדרך עבור הזוכה להמשך הליכי גבייה בהוצאה לפועל. פירוט טענות ההגנה ונימוקיהן הם עניין אשר אין להקל בו ראש וכי יש לעלות על הכתב באופן דקדקני ומפורט את כל הטענות הקיימות לחייב אשר סבור הוא כי יוכלו לסייע לו לגבור על התביעה אשר הוגשה נגדו.

  בית משפט קיבל את ההתנגדות לתביעה על סכום קצוב כיצד יש לפעול לאחר מכן?

  היה ובית המשפט החליט לקבל את ההתנגדות לתביעה על סכום קצוב שהוגשה על ידי החייב הרי שהמשך הדיון בעניין התביעה ימשיך בבית המשפט ועל הזוכה יהיה להוכיח את תביעתו כפי שהיה עליו לעשות אילו היה מגיש תביעה אזרחית רגילה לבית המשפט. קבלת ההתנגדות במובן זה היא פריצת דרך משמעותית לחייב אשר הצליח לשכנע את בית המשפט כי בידיו טענות הגנה משמעותיות המעלות סיכוי סביר להוכיח את צדקתו.

  בהקשר זה ראוי לציין כי הצלחת ההליך טמונה עוד בראשיתו עם הכנת המסמכים והתצהיר הנלווה להתנגדות. ככל והחייב ישכיל להכין את ההתנגדות לתביעה שהוגשה נגדו באופן מקצועי, משפטי וענייני, כך יגדל הסיכוי כי בסופו של יום התנגדותו תתקבל ובית המשפט יאפשר לו להיכנס בשערי בית המשפט ולהוכיח כי התביעה שהוגשה נגדו הינה תביעת סרק.

  בית המשפט דחה את ההתנגדות כיצד יימשכו ההליכים?

  ככל ובית המשפט מצא לנכון לדחות את ההתנגדות ולא לקבל את טענותיו של החייב, על הזוכה להמציא עותק מהחלטת בית המשפט ללשכת הוצאה לפועל בה הגיש את התביעה בתוך 7 ימים ממועד מתן ההחלטה ולאחר מכן יוכל להמשיך בהליכי גביית החוב.

  התנגדות לתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל היא למעשה הדרך היחידה בה חייב יכול להתגונן מפני תביעות המוגשות נגדו במסגרת הליך משפטי המכונה תביעה על סכום קצוב. יש להיות ערניים לזמנים להגשת ההתנגדות וכן לטענות והאסמכתאות המצורפות לה.

  מעבר לעובדה כי התצהיר לאימות העובדות הרשומות בהתנגדות הינו מסמך חובה אשר יש לצרפו כנספח להתנגדות, הרי שמדובר במסמך משפטי הנותן תוקף לטענות החייב כלפי הנטען נגדו בכתב התביעה. הכנה מקצועית נכונה וליווי משפטי מקצועי על ידי עו"ד הבקיא בתחום משפטי זה יכולים להכריע את הכף ולהביא לקבלת ההתנגדות ובשלב מאוחר יותר אף לדחיית התביעה.

  צור קשר עכשיו ודבר ישירות עם עו"ד ניסים שופן בטלפון מספר 072-3972351

   

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין