עורך דין ל- גביית חובות חברה תוך שימוש בדוקטרינת הרמת מסך החברה וחיוב בעלי המניות החובות חברה לנושה- אימתי, איך וכיצד?

בית המשפט הכריז על הרמת המסך [של החברה] ומצא את הנתבע חייב באופן אישי…” על הנזקים. הסיבה היחידה להרמת המסך הייתה מכיוון ש”הרשומות התאגידיות לא היו קיימות או לא נוהלו כראוי.

ברוב מצבי החבות, בעל החברה בע”מ, התאגיד או החברה השקופה לא יישא בחבות באופן אישי. אם כך, מה הסיפור הגדול ב”הרמת מסך?”

מגן ההתאגדות או מסך ההתאגדות?

מגן או מסך ההתאגדות הוא מונח המשמש לתאר את הפרדת התאגיד מבעליו. כישות נפרדת, תאגיד או חברה בע”מ משמשים כ”מגן” עבור בעלי התאגיד (או חברי החברה בע”מ) מפני חבות עבור חובות או רשלנות בעסק.

בעלי מניות ובעלי חברה בע”מ נושאים בחבות אישית עבור החובות וההתחייבויות של התאגיד.

תאגידים הם ישויות נפרדות מבעלי המניות ובנסיבות רגילות, אם ייתבע התאגיד, בעלי המניות ונושאי המשרות כפרטים לא יוכלו להיכלל בתביעה, אלא אם כן חתמו הם על ערבות אישית לטובת הנושה. עם זאת, ישנם מקרים בהם נושאי המשרה ובעלי המניות בתאגיד יוכלו להיתבע על רשלנות או על חובות. הכנסת בעלי מניות אלה לתביעה נקראת “הרמת מסך”.

בדיוק כמו בעלי מניות, גם בעלי חברה בע”מ, הנקראים “חברים” עשויים להיות חשופים לתביעה באופן אישי על חובות ופעולות עסקיות שונות.

עוד בעניין גביית חובות >>

באילו מקרים ניתן לתבוע בעלי מניות או חברי חברה בע”מ באופן אישי

ישנם שני מקרים בהם יכול בית המשפט לבצע הרמת מסך ולאפשר את תביעתם של בעלי מניות:

  • במקרה של הונאה, בו התאגיד התגלה כחברת קש שהוקם על מנת לבצע עסקאות במרמה או למטרות מרמה.
  • במקרה בו פעילות מרצון של בעלי המניות או נושאי המשרות בתאגיד הציבה באופן שאינו משתמע לשני פנים את רווחי התאגיד מעל טובת הציבור.

המושג מסך ההתאגדות הוא חשוב מאוד למושג העירבון המוגבל. באופן כללי, אם התאגיד או החברה בע”מ נחשבים כנפרדים לחלוטין מהאנשים הפרטיים המחזיקים בבעלות העסק ומנהלים אותו, בעלי החברה והמנהלים לא יישאו באחריות על פעולות החברה. החברה והפרטים הפועלים בה הם נפרדים.

אם אחד מהפרטים בחברה פועל בדרך הממסמסת (או נראה כי היא ממסמסת) הפרדה זו, “מסך ההתאגדות” בין החברה לפרטיה “הורם” וכעת פעולות הפרטים אינן נחשבות עוד כנפרדות. במקרה זה, פעולה של אחד מבעלי המניות או חברי החברה בע”מ עשויה לגרום לפעולות אחרות להיות שקולות בחבותן.

כמה מהפעולות הנפוצות ביותר המרימות את מסך ההתאגדות הן:

  • קרנות מעורבות (כלומר, קרנות אשר אינם שומרות את כספי העסק והכספים האישיים נפרדים)
  • הפניית נכסים עסקיים לשימוש אישי ללא תיעוד תקין (במקרה של הלוואה לבעל מניות או הצעה, למשל)
  • ניהול לא תקין של רשומות התאגיד (או החברה בע”מ
  • נושאי משרות או מנהלים שאינם מתפקדים כראוי בתפקידיהם העסקיים.

הרמת מסך ונשיאה בחבות על חובות תאגידים

 

ניתן להרים את מסך ההתאגדות במקרים בהם נושא משרה, או בעלים בתאגיד או בחברה בע”מ עשוי לשאת בחבות על חובות של העסק. למשל:

  • על תשלום מיסים.
  • על חובות שנעשו עם כרטיסי אשראי אישיים או עסקיים (על פי תנאי הסכם כרטיס האשראי).
  • אם בעלי החברה מספקים ערבות אישית להלוואה או משתמשים בביטחונות אישיים (כמו בית הבעלים) להלוואה.

מסך התאגיד וחוקיו

כעיקרון בתי המשפט שומרים על חוקי מסך ההתאגדות אלא אם כן בעלי העסק השתמשו בחסינות זו לרעה. בתי המשפט מבהירים :

…בעוד בעלי המניות, נושאי המשרות והמנהלים חסינים בדרך כלל מחבות אישית להתחייבויות התאגיד, כאשר אותם אנשים מנצלים את זכויותיהם התאגידיות, בתי המשפט יתעלמו מהבדיון התאגידי ויראו אותם כאחראים באופן אישי.

 

 

סגירת תפריט
WhatsApp chat