גביית חובות ושיקים חוזרים של חברה בעמ

בישראל נקלעים עסקים רבים וביניהם גם חברות בע”מ למצבים של שיקים חוזרים וקושי לשאת עוד בתשלומים, ללא יכולת לפרוע נכסים או לממש אותם כדי לשלם את החוב. כתוצאה מכך, עסקים, גופים וספקים רבים שנמצאו בקשר עם חברה שכזו ונתקלים במצב של קושי בגביית החוב, לא מצליחים למצוא דרך לקבל תשלום בעבור הסחורה או השירות שסיפקו ותוהים האם אי פעם יוכלו לקבל את המגיע להם מחברה זו, ממנהליה או בעליה. לאור המצב, חשוב לדעת כיצד לפעול נכון לגבי גביית חובות ושיקים חוזרים של חברה בע”מ, מי מבצע זאת ובאילו דרכים.

מהי חברה בע”מ?

על פי ההגדרה המצויה בחוק החברות, כל חברה בע”מ (חברה בעירבון מוגבל) הינה “אישיות משפטית הפועלת באופן עצמאי” כאשר היא בעלת אחריות משפטית מלאה בנוגע לפעולותיה. על פי החוק, כל חברה בע”מ מפרידה בין חובות המייסדים שלה ובין חובות בעלי המניות שלה, כך שחובה של החברה איננו בהכרח חובם של בעלי המניות. כל חברה אחראית ליצור על פי טיבה, אופייה וצרכיה את המנגנון הכלכלי המלווה אותה ומכאן שהיא מסוגלת לגייס הון לפיתוח וצמיחה על ידי הנפקת מניות, אך חשופה יותר לסיכונים מצד נושים לקבל את כספם. המדינה שמעוניינת לעודד את פתיחת העסקים והחברות, ליצור שפע במשק ולהרחיב את יריעת מקורות התעסוקה יוצרת תנאים ויתרונות רבים לבעלי חברות אלה, אך בד בבד גורמת לכך שעצמאיים רבים הפותחים חברה בע”מ רואים רק את היתרונות הגלומים בכך ולא פועלים מתוך שיקול דעת מושכל הנכון להם ולעיסוקם באופן אישי וממוקד, כך שהם עשויים להתערער בהמשך הדרך ואפילו להיסגר בוקר בהיר אחד.

הרמת מסך על הארגון – התנהלות כלכלית שלא בתום לב

כאשר ספק או נותן שירות שנמצא בקשר אם אותה חברה סובל מקושי בגביית החובות מולה ונתון למצב של צ’קים חוזרים, עליו לפנות לעורך דין הוצאה לפועל שיוכל לסייע בעניינו בצורה הטובה ביותר ולבדוק את האפשרות להגיש תביעה גם כלפי בעלי המניות (מתוקף חריגים אפשריים בחוק ההתאגדות), חברות בת או ארגונים בתוך החברה שלא פעלו מולו בתום לב.

כך למשל, גוף אשראי שהעניק הלוואה לחברה בע”מ שהציגה מצג שווא לגבי היכולות הכלכליות שלה, תוכל להקים עילה לחייב את הארגון מתוך לקיחת אחריות אישית ובשל חוסר תום לב. כך גם במצבים שבהם מתבררת עילה נזיקית, בשל רשלנות החברה או תרמית שבוצעה בה. במצב זה, ההתאגדות ש”מגנה” על האישיות הנפרדת של החברה עשויה להתבטל וניתן לבצע גביית חובות.

גביית חובות ושיקים חוזרים של חברה בע”מ שנכשלה עסקית

כאשר החברה סובלת ממצב נפוץ ביותר המכונה “כישלון עסקי” ולא הצליחה בפעילותה מסיבה זו, על עורך הדין מוטלת האחריות למצוא דרך גבייה ראויה ויצירתית, שאינה מטעם חיוב אישי. כל עוד פעולות החברה בוצעו בהיגיון, עם ניהול תקין ובתום לב, יש לבדוק כי הכישלון העסקי לא בוצע מתוך פעולות בלתי כשרות או פליליות. כך למשל, אם יתגלה כי בעל החברה השתמש בה כדי לבצע מעשה פלילי (הברחת נכסים למשל) ובשל כך הוביל לקריסת העסק, עורך דין גבייה ממולח המייצג את הנושה בבית המשפט יוכל לדרוש את “הרמת המסך” המגנה על הארגון ולדרוש בחיובו האישי של בעל החברה בנוגע לחוב שנפער.  הרמת המסך על התאגדות הארגון הינה מצב אפשרי גם במקרים שבהם בעלי המניות ממשיכים להתנהל כרגיל, למרות הידיעה על המצב הכלכלי הקשה של החברה והפוטנציאל שלה להגיע לכדי חדלות פירעון. ועם זאת, נסיבות המקרה ייבדקו לעומק בבית המשפט והדרך לביצוע הרמת המסך היא מורכבת ובלתי פשוטה. במצב זה תיבדק התנהלות בעלי המניות והאורגנים בחברה, בדגש על יצירת התחייבויות כספיות לא סבירות לאור מצבם הכלכלי החמור והידיעה לגביו. כמו כן ייבדק האם הוגבר קצב הרגישות בחברה לצד רכישות קודמות שטרם שולמו, האם סחורה שסופקה לחברה שולמה קודם לכן או שהוחזרה לספקים ועוד.

מימוש בטחונות וערבויות

ההמלצה בהתנהלות כלכלית מול חברות בע”מ היא לעולם לקבל בטחונות מתאימים עוד לפני שיסופקו השירות או הסחורה. הדבר יכול להתבצע באמצעות ערבות אישית או בנקאית, שטר ערבות, צ’קים אישיים לביטחון (ולא צ’קים של החברה) ומעל לכל – בדיקת מצבה הכלכלי הנוכחי של החברה עוד בטרם תחילת העבודה מולה.

אם קיימים ביטחונות וערבויות שכאלה מראש לנושה, הוא יוכל לפנות אליהם על מנת לגבות את חובו. ויחד עם זאת, יש לזכור כי דרכי הפעולה משתנים על סמך המקרה והסיטואציה. לכן מומלץ לפנות אל עורך דין גבייה מנוסה ביותר שיוכל לסייע בהפעלת אותה רשת ביטחון ולוודא שהכל מבוצע כחוק. כל פעולה חד צדדית שתתבצע מצד הנושה (בין אם בכוונה לנקום בחברה שלא שילמה את חובה ובין אם בשוגג על מנת לחלץ ממנה את הכספים המגיעים לו) שלא על פי החוקים או התקנות עשויה להסב לו נזקים חמורים ביותר.

הטלת עיקול על חברה בע”מ

כאשר קיימים שיקים חוזרים או קשיים בגביית החוב וכי ידוע שהחברה אמורה לקבל כסף מצד שלישי או שקיימים נכסים ורכוש הרשומים על שמה (כמו למשל מכוניות, נכסים וכד’), קיים סיכוי לדרוש עיקול על כספים ונכסים אלה טרם העברתם לחשבונה של החברה. אם הדבר אפשרי, יש צורך לפעול במהירות ויעילות רבה, משום שכאשר יועבר הכסף לחברה, גבייתו תהפוך להרבה יותר מורכבת. יחד עם זאת, אם יושת עיקול, הוא לא יביא לפירעון מיידי של החוב בכל מקרה, אך יוכל להיות מספיק כדי לעצור את ההתנהלות הכלכלית והכספית של החברה ולסייע בהמשך הדרך לנושה.

פנייה בבקשה לפירוק חברה

במקרים אחרים, נושה (או נושים) הקיים לחברה יכול להגיש בקשת פירוק. מצב זה אפשרי רק כאשר החברה נמצאת באופן רשמי בחדלות פירעון ועניינה נידון בימים אלה בבית המשפט. כאשר מוכרזת חדלות פירעון של חברה בע”מ, משמעות הדבר היא שהחברה איננה מסוגלת לשלם את חובותיה לנושים למרות דרישותיו, או כאשר היא לא עומדת בצו ההוצאה לפועל שניתן לה או בפסק דין/ צו משפטי אחר, או כאשר מאמין בית המשפט שלאור המצב הכלכלי לא מסוגלת החברה עוד לעמוד בהתחייבויותיה.

סיוע מטעם עורך דין גבייה מקצועי ומנוסה

על מנת להגן מפני מצבים של גביית חובות ושיקים חוזרים של חברה בע”מ, יש לעולם לפעול מראש בחכמה: לבדוק תחילה את מצבה הפיננסי של אותה חברה וחוסנה הכלכלי, כמו גם את דירוג האשראי שלה, לדאוג לביטחונות או לשעבד סחורות שנמכרו בהקפה. אם המצב הגיע לכדי גביית חובות בשל צ’קים חוזרים מצד החברה, יש לבדוק את טיב התנהלותה ואת האפשרות “להרים מסך” כך שבעלי החברה ישלמו ישירות את החוב מכיסם, לבדוק אפשרות להטיל עיקול על כספים שעדיין לא “נבלעו” בחשבון החברה או נכסיה, לדרוש את פירוק החברה על מנת לפרוע חובות וכמובן לבצע כל אחד מהצעדים הללו באמצעות עורך דין גבייה בקיא, מנוסה ומוכשר על מנת לוודא שכלל הבדיקות מוצו עד תום ושכל הליך כנגד אותה חברה מתנהל על פי חוק ומטיב עם הנושה ולא להיפך.

עורך דין שופן הינו מומחה להגשת תביעות וגביית חובות, שיקים חוזרים ושטרי חוב של חברות בע”מ הפועל בהצלחה ובכישרון רבים כבר למעלה מ-18 שנים. אם נפלתם קורבן לשיקים חוזרים ללא כיסוי, לחייבים מתחמקים המסרבים לשלם לכם ולמצבים שבהם עליהם לגבות שיקים חוזרים בדרך נכונה ובטוחה, ניתן לפנות לעורך דין שופן בכל עת ולקבל סיוע משפטי מקצועי ומדויק, שיעריך את סיכויי הגביה שלכם ויקבע כיצד ליישם אותם בדרך הטובה ביותר.

 

סגירת תפריט
WhatsApp chat